Spiritwalita'

Henjin dawk li jġibu l-paċi

“Dawk li jġibu l-paċi  huma dawk li tant iħobbu l-paċi  li ma jibżgħux jidħlu fl-inkwiet  biex iġibu l-paċi  fejn hemm nuqqas ta’ qbil.” Meditazzjoni ta’ Chiara Lubich, Radju Vatikana, 2 ta’ Frar 1981. […]

Spiritwalita'

Il-Ġimgħa l-Kbira ngħixuha kuljum

“Fl-aħbarijet nisimgħu b’tant delitti u attenti ta’ qtil, b’tant vjolenza diżumana u b’tant krib ta’ tbatija;  f’dan kollu tidwi l-għajta ta’ Ġesù fuq is-Salib: ‘Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?’.” Meditazzoni ta’ Chiara Lubich […]

Spiritwalita'

Marija Deżolata

Meta nħarsu lejn Marija f’riġlejn is-salib, naraw l-espressjoni l-aktar għolja ta’ kreatura umana li għarfet tgħix kull virtu’ b’mod erojku. Silta meħuda minn kitba ta’ Chiara Lubich. […]