Aħbarijiet

Il-ħidma tal-Ispirtu s-Santu

Is-Sibt, 8 ta’ Ġunju, Maria Voce, il-President tal-Moviment tal-Fokolari kienet mistiedna tieħu sehem fil-konferenza internazzjonali tal-Moviment Tiġdid Kariżmatiku. Fid-diskors tagħha, Maria Voce tkellmet dwar l-Ispirtu s-Santu fil-ħajja tal-Moviment tal-Fokolari. Silta  mid-diskors ta’ Maria Voce. […]

Aħbarijiet

Tgħix ifisser titkellem

“l-ispiritwalita’ komunitarja tagħna, minflok ma nfittxu lil Alla fis-solitudni, infittxuh fil-proxxmu, infittxuh fil-kuntatt tagħna ma’ ħutna li jgħixu madwarna.” Silta minn tweġiba li Chiara tat lill-Fokolarini ta’ Montet, 21 ta’ settembru 1991. […]