Spiritwalita'

Kull idea hi responsabbiltà

Il-pandemija tal-Coronavirus sfaxxat  programmi, strutturi u proċeduri fl-oqsma kollha tal-ħajja tal-bniedem. Kullimkien qed tinħass il-ħtieġa ta’ kreattività  biex jinsabu tweġibiet għall-isfidi li qed iġġib magħha din is-sitwazzjoni. Dak li Chiara Lubich kienet qalet fis-1983 hu attwali ħafna għal-lum. […]

Spiritwalita'

Chiara t’Assisi u Chiara Lubich: għażla waħda, dik  ta’ Alla

Fl-11 ta’ Awwissu niċċelebraw il-festa ta’ Santa Chiara t’Assisi. F’din il-ġurnata, għal snin, il-Moviment tal-Fokolari kien jiffesteġġa wkoll lil Chiara Lubich. Meta  twieldet hi kienet ġiet mogħtija l-isem ta’ Silvia Lubich, iżda aktar ‘l quddiem ħadet l-isem ta’ Chiara, għax, kif irrakkuntat hi stess fir-rivista «Fides» fl-1948, tant kienet milquta mill-għażla ta’ Alla li għamlet il-Qaddisa ta’ Assisi. […]

Spiritwalita'

Like Claire of Assisi

On the feast day of St Claire of Assisi, we publish a spiritual thought by Chiara Lubich which encourages every Christian to put God in the first place of the their life. […]