Aħbarijiet

Run4Unity b’differenza!

L-edizzjoni  ta’  Run4Unity 2020  kienet eżerċizzju mill-aqwa biex nippromwovu u ngħixu l-għaqda bl-aktar mod konkret. Il-kollegamenti  bejnietna u mat-time zones differenti kienu koordinatai b’mod eċċellenti. […]

Spiritwalita'

Nitolbu b’fiduċja

Il-pandemija qanqlet individwi u assoċjazzjonijiet. L-impenn u l-ġenerożità, spiss b’mod erojku mhumiex nieqsa. Ma’ dawn l-isforzi kollha tajjeb li nżidu sehem deċiżiv li jiġi mit-talb li kapaċi jċaqlaq il-muntanji. Ħsieb ta’ Chiara Lubich (13 ta’ settembru 1990). […]

Esperjenzi

Ngħixu l-Vanġelu: is-sehem tagħna għall-paċi

Meta ngħixu l-Kelma t’Alla jkollna l-qawwa li noħorġu minna nfusna biex nersqu lejn l-oħrajn b’imħabba. Nibdew  minn dawk l-aktar qrib tagħna: fil-familja, fil-post fejn noqogħdu u dawk li niġu f’kuntatt magħhom fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. Din il-ħbiberija tibni xibka ta’ relazzjonijiet pożittivi li jwasslu għall-għajxien tal-kmandament tal-imħabba lejn xulxin, u allura lejn il-bini ta’ dinja fejn il-bnedmin jgħixu bħal  aħwa ta’ xulxin. […]

Dare to Care

Tajna l-imħabba u rċevejna l-imħabba

Ivana: Matul dan iż-żmien tal-COVID-19, qed ngħix waħda mill-isbaħ esperjenzi ta’ ħajti. Nagħti s-sehem tiegħi f’Ċentru għal nies vulnerabbli, iżda meta l-pandemija waslet hawn Malta, dan iċ-ċentru kellu jagħlaq il-bibien tiegħu. In-nies li jiġu għall-għajnuna […]

Dare to Care

“Kif qtajt minn magħha, ħassejtni tant kuntenta.”

Bħal ħafna oħrajn tal-eta’ tiegħi, qed nobdi d-direttivi tad-dipartiment tas-saħħa u  f’dawn il-ġimgħat ma ħriġt xejn mid-dar.  Ngħix waħdi u ngħaddi l-biċċa l-kbira tal-ġurnata tiegħi waħdi, allura napprezza kull ċans ta’ komunikazzjoni mal-membri tal-familja, mal- […]