Pubblikazzjonijiet

 • Words of Life

  Words of Life

  The volume of Words of Life is more than a commentary on the gospel message, it is a charismatic reading, an intuition, and an invitation to put the words of Scripture into practice in everyday …
 • New City Magazine

  New City Magazine

  New City is an expression of the Focolare Movement, which takes as its inspiration Jesus’ prayer to the Father ‘May they all be one’ (Jn 17: 21). [...]
 • Chiara Lubich – Prophet of Unity

  Chiara Lubich – Prophet of Unity

  By Maurizio Gentilini. This biography aims at presenting Chiara Lubich’s life and work from a ‘historical’ perspective, offering the reader a rich and well-documented development of facts, situations and experiences. [...]
 • The Incarnation of the Light

  The Incarnation of the Light

  A commentary on the 12 points of Focolare spirituality of unity. By Pasquale Foresi [...]
 • DVD: “Chiara Lubich: Love Conquers All”

  DVD: “Chiara Lubich: Love Conquers All”

  Portraying the life of Chiara Lubich, the founder of the Focolare Movement, this powerful movie tells the dramatic story of the spiritual and human adventure of a young teacher from Trento, Italy. [...]

Chiara Lubich twieldet fi Trento, fl-Italja ta’ Fuq, fit-22 ta’ Jannar 1920.  Ġiet mgħammda bl-isem ta’ Silvia; ħadet l-isem Chiara meta  bħala membru tat-Terż Ordni Franġiskan  tant kienet milquta mill-għażla t’Alla li għamlet Chiara t’ Assisi.

It-tieni gwerra dinjija kienet fl-aqwa tagħha meta hi għamlet esperjenza qawwija ta’ Alla Mħabba; qasmitha mal-ewwel ħbieb tagħha  u flimkien għażlu lil Alla bħala “l-ideal” ta’ ħajjithom.

Kien fis-7 ta’ Diċembru 1943,  meta ż-żagħżugħa Lubich  tat lilha nnifsha   b’mod sħiħ lil Alla b’vot tal-kastita’. Tfajliet oħra bdew isegwuha u madwarhom bdiet tifforma ruħha komunita’ li minnha  twieled  il-Moviment tal-Fokolari,  li llum jinsab f’182 nazzjon u jħaddan fih  nies ta’ kull eta’,  minn kull qasam tal-ħajja, ta’ kultura u  twemmin differenti.

Chiara Lubich hi meqjusa bħala waħda mill-figuri  kariżmatiċi kbar ta’ żminijietna. Hi magħrufa għall-ħidma  kbira  li wettqet biex  nies  minn Knejjes differenti, ta’ reliġjonijiet differenti  u anki  oħrajn li m’għandhom ebda twemmin reliġjuż jagħrfu lil xulxin bħal aħwa u jagħtu s-sehem tagħhom għall-għaqda u l-paċi fid-dinja. Matul ħajjitha, hi bniet rabtiet mill-qrib mhux biss ma’ ħafna minn dawk li  għażlu li jsegwuha  fit-triq tal-unita’, imma wkoll ma’ Papiet, mexxejja ta’ Knejjes u reliġjonijiet, ma’ fundaturi ta’ Movimenti, ma’ diversi personalitijiet fil-ħajja ċivili u politika.

L-ispirtu tal-Moviment, li Chiara Lubich kienet il-president  tiegħu sakemm damet ħajja,  jipproponi stil ġdid ta’ ħajja anki fl-oqsma ċivili, ekonomiċi u politiċi. U hi rċeviet bosta rikonoxximenti minn diversi istituzzjonijiet akkademiċi internazzjonli  għas-sehem  f’dawn l-oqsma; fosthom  anki lawrja h.c. mill-Universita’  ta’ Malta.

Chiara temmet il-vjaġġ tagħha fuq din l-art fl-14 ta’ Marzu 2008. Fl-2015 bdiet il-kawża tal-beatifikazzjoni tagħha.  Hi ħalliet wirt kbir li għadu qed ikun ta’ ispirazzjoni mhux biss għall-familja tal-Moviment tal-Fokolari mxerrda mad-dinja kollha, imma wkoll għal ħafna u ħafna oħrajn.


Programm fuq ir-radju, fis-sensiela Ilkoll Ħaġa Waħda: “Min hi Chiara Lubich? X’kien ir-rwol tagħha fil-Knisja u fis-soċjetà?” Ippreżentat minn Chris Mallia u Sonia Camilleri. Mistiedna: Chiara Tedesco