Pubblikazzjonijiet

 • Words of Life

  Words of Life

  The volume of Words of Life is more than a commentary on the gospel message, it is a charismatic reading, an intuition, and an invitation to put the words of Scripture into practice in everyday …
 • New City Magazine

  New City Magazine

  New City is an expression of the Focolare Movement, which takes as its inspiration Jesus’ prayer to the Father ‘May they all be one’ (Jn 17: 21). [...]
 • Chiara Lubich – Prophet of Unity

  Chiara Lubich – Prophet of Unity

  By Maurizio Gentilini. This biography aims at presenting Chiara Lubich’s life and work from a ‘historical’ perspective, offering the reader a rich and well-documented development of facts, situations and experiences. [...]
 • The Incarnation of the Light

  The Incarnation of the Light

  A commentary on the 12 points of Focolare spirituality of unity. By Pasquale Foresi [...]
 • DVD: “Chiara Lubich: Love Conquers All”

  DVD: “Chiara Lubich: Love Conquers All”

  Portraying the life of Chiara Lubich, the founder of the Focolare Movement, this powerful movie tells the dramatic story of the spiritual and human adventure of a young teacher from Trento, Italy. [...]

Il-Moviment tal-Fokolari, magħruf ukoll bl-isem “Opra ta’ Maria” beda fi Trento, fl-Italja fl-1943 meta t-tieni gwerra dinjija kienet fl-aqwa tagħha. Illum jinsab f’182 nazzjon u jilħaq mal-ħames miljun ruħ.

GĦAN

Chiara Lubich irrealizzat li l-uniku ideal li tassew ta’ min jgħix għalih huwa Alla u flimkien ma’ grupp ta’ tfajliet oħra bdiet tiċċentra ħajjitha fuq l-Evanġelju. Ħafna oħrajn bdew jagħmlu bħalhom. L-għan waħdieni tagħhom sar li jagħmlu dak kollu li jistgħu biex isseħħ it-talba ta’ Ġesu’ lill-Missier: “Ħa jkunu lkoll ħaġa waħda”(Ġw 17,21)

Twieldet spiritwalita’ ta’ l-unita’ li tat bidu għal moviment ta’ tiġdid spiritwali u soċjali. Permezz tat-18-il fergħa u tal-5 movimenti tal-massa li jħaddan fih, l-ispiritwalita’ tal-Moviment tal-Fokolari qed tolqot il-ħajja tal-familja, id-dinja taż-żgħażagħ u l-oqsma l-oħra kollha tal-ħajja ekkleżjali u sekulari. Matul is-snin żviluppaw djalogi, li qed iħallu ħafna frott, mad-dinja kattolika, ma’ nsara ta’ Knejjes differenti, ma’ nies ta’ reliġjonijiet oħra u saħansitra ma’ nies ta’ rieda tajba, iżda li ma għandhom l-ebda rabta ma’ xi reliġjon.

Fil-bidu tas-’ 70 inżergħet  iż-żerrirgħa f’Malta.

Il Moviment tal-Fokolari f’Malta

L-ewwel żerriegħa tal-ispiritwalità tal-unità kienet diġà nżergħet fis-snin sittin. Fl-1975 kien hemm madwar 70 ruħ li kienu jgħixuha, bdiet tinbena l-ewwel komunità, nibtu l-ewwel vokazzjonijiet għall-fokolare u bdew jikbru x-xewqat li jinfetaħ Fokolare fil-gżira kif ukoll li ssir Mariapoli f’Malta. Sakemm fl-1979 saret l-ewwel Mariapoli li fiha ħadu sehem 1000 ruħ. Fil-bidu tas-snin ’80 twaqqfu żewġ ċentri tal-Fokolare. Il-ħajja kompliet tikber u trabbi l-għeruq: fl-1999 seħħet ġrajja importanti ħafna ta’ din il-mixja.

Chiara Lubich ġiet f’din il-gżira biex tirċievi l-lawrea Honoris Causa fil-“Letteratura (Psikoloġija)”, mill-Università ta’ Malta. Din ingħatatilha b’ħajr għall-kariżma tagħha li “tħaddan dehra sħiħa tal-persuna umana fil-qasam tal-psikoloġija”. Imbagħad fuq sfond internazzjonali twieldet bħala prospettiva ta’ riflessjoni “Psikoloġija u komunjoni”, li hi xibka ta’ professjonisti li fiha huma jinżlu aktar fil-fond ta’ dan it-tip ta’ approach psikoloġiku.

Wara għaxar snin mill-għotja ta’ din il-lawrea lil Chiara, f’Malta nżamm seminar speċjalistiku fuq it-tifsira psikoloġika tal-mudell relazzjonali li joħroġ mill-ispiritwalità tal-unità. U llum ukoll il-komunità fokolarina Maltija tinsab miexja ’l quddiem, u n-nies li b’xi mod jew ieħor iħaddnu din l-ispiritwalità jlaħħqu l-eluf. Insibu rabtiet mill-aktar ħajja li nbnew fi ħdan il-Knisja lokali u ma’ Movimenti u komunitajiet ekkleżjali oħra. Frott konkret ta’ dan hu x-xogħol li jinsab għaddej bħalissa fil-mixja lejn ‘Flimkien għall-Ewropa 2012’. Fi ħdan il-Kunsill Ekumeniku Malti u il-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana ssir ħidma mill-qrib ma’ nies ta’ denominazzjonijiet insara oħra. Isiru wkoll kuntatti spissi ta’ ħbiberija mal-komunità Musulmana partikolarment fi ġrajjiet li fihom saret ħidma flimkien maż-żgħażagħ.

Wieħed mill-iżviluppi ta’ dan l-aħħar sar fil-qasam kulturali, partikolarment f’dak tas-saħħa, tat-tagħlim u f’dak sportiv, kif ukoll f’dak politiku-ġuridiku: membri tal-Fokolari li huma ġejjin miż-żewġ partiti politiċi ewlenin, qed ifittxu li jagħtu x-xhieda tagħhom bħala aħwa.

Anki San Pawl ħassu milqugħ ħafna, meta wasal hawnhekk ħtija tan-nawfraġju (Atti 27, 26). Hu dam fil-gżira għal tliet xhur u, kif fakkar Benedittu XVI fil-vjaġġ tas-sena 2010, warajh ħalla “sinjal li ma jitħassarx fl-istorja ta’ Pajjiżkom”. F’dik l-okkażjoni kien fakkar għal darb’oħra li grazzi għall-miġja ta’ Pawlu fost il-Maltin, il-Vanġelu ta’ Ġesù rabba l-għeruq tiegħu bi sħiħ u wassal għal “ħafna frott mhux biss fil-ħajja tal-individwi, tal-familji u tal-komunitajiet, imma wkoll fil-formazzjoni tal-identità nazzjonali ta’ Malta, kif ukoll fil-kultura mimlija ħajja tagħha”.