Permezz ta’ din il-website  ma nixtiequx inwasslu biss kliem u stampi, imma mod ta’ ħajja.

Jekk tkunu tixtiequ  kuntatt personali, aħna  kuntenti li  niltaqgħu magħkom.  Nistennew mingħandkom l-informazzjoni meħtieġa biex inkunu nistgħu nikkuntattjawkom.

Grazzi! Tisimgħu mingħandna dalwaqt!

Id-Data Policies ta’ dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

    Email: focolare.malta@outlook.com

    Tel: +356 21385801