Chiara u shabha sabu ruħhom jibnu tassew pontijiet bejn il-bnedmin. Dawn il-pontijiet nistgħu nikkonsidrawhom f’ħames djalogi, li huma:

1. Fi ħdan il-knisja kattolika

2. Bejn nsara ta’ denominazzjonijiet differenti

3. Ma nies ta’ religjonijiet mhux nsara

4. Ma min m’għandux twemmin religjuz

5. Mal-kultura moderna


 

Fl-20 ta’ Marzu 2021, Margaret Karrem, il-president tal-Moviment tal-Fokolari kienet intervistata  għall-programm “Soul” fuq TV 2000. Saritilha mistoqsija  dwar id-djalogu, u fost affarijiet oħra wieġbet hekk:

“Għalina, id-djalogu mhuwiex metodu; hu ħajja,  hu l-istil ta’ ħajjitna; mhuwiex teknika. Id-djalogu hu ħajja. Id-djalogu hu li tirrispetta lill-ieħor, tidħol fiż-żarbun tiegħu, tfittex li tieħu fuqek dak li l-ieħor ikun qed iħoss. Imbagħad, naħseb li d-djalogu mhuwiex li titkellem dwar Ġesu’. Ġesu’ mhuwiex l-oġġett li għandna nitkellmu dwaru. Id-djalogu hu li kull wieħed minna jkun Ġesu’, fis-sens li jekk jien nisranija, kattolika, jien irrid nkun jiena nnifsi,   l-ieħor  – Lhudi, Musulman, jew Buddista – jkun dak li hu. Imma f’dan id-djalogu aħna nistgħu nagħtu t-teżori l-aktar prezzjużi li għandna”. (…)

(Ruma, fl-20 ta’ Marzu 2021)