Tinqara u titfisser is-silta mill-fuljett “Kelma tal-Ħajja”, imbagħad naraw kif nistgħu npoġġuha fil-prattika f’ħajjitna. Ġieli ssir xi riflessjoni oħra meħuda mill-kitbiet ta’ Chiara, bħala formazzjoni, dwar: ir-rieda t’Alla, il-mument preżenti, il-komunjoni, it-tbatija, il-kmandament ta’ l-imħabba, eċċ. Dawk preżenti, jekk jixtiequ,jaqsmu xi esperjenzi ta’ kif ikunu għexu s-silta tal-Kelma t’Alla ta’ qabel.Tingħata informazzjoni dwar x’attivitajiet qed isiru mill-Moviment f’Malta jewf’pajjiżi oħra. Naturalment isir użu ta’ meżżi moderni bħalma huma kant, videos,  powerpoint presentations, eċċ. Fuq kollox il-laqgħa hi esperjenza ta’ dawl, kuraġġ, paċi u ferħ,frott tal-preżenza ta’ Ġesù f’nofsnali nkunu ppruvajna nibnu flimkien, kifwegħdna Ġesù: ”Fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f’ismi, hemm inkun jien f’nofshom”(Mat 18, 20).

Il-laqgħa ta’ siegħa/siegħa u nofs issir darba fix-xahar.

Il-KELMA TAL-ĦAJJA
hi l-bażi tal-ħajja tal-Moviment. Dan il-fuljett ta’ kull xahar, ikun fih silta qasira mill-Bibbja, bi spjega u kumment fuqha, ġeneralment minn Chiara Lubich. Hija tipproponi kif wieħed jista’ jgħixha fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. Hekk ħajjitna tiddawwal u tinbena bil-Kelma t’Alla.

MIN HU INTERESSAT JISTA’ JIKKUNTATTJANA FUQ: focolare.malta@outlook.com