Il-Kariżma tal-unità hi l-muftieħ biex tiftaħ djalogu ma’ membri ta’ reliġjonijiet oħra.