Aħbarijiet

Qatt ħsibt x’qawwa kbira għandha l-Kelma t’Alla?

Jekk tieħu f’idejk il-ktieb “Ngħixu l-Kelma” tiskopri li l-Kelma hi għajn ta’ barka, issaħħaħ il-fidi, timla bit-tama, tkattar il-ferħ (…). Kif jgħid Papa Franġisku: “Il-Kelma turina min hu Alla, twassalna għand il-bniedem, tinfed ir-ruħ tagħna, tfarraġna u fl-istess ħin tqanqalna biex naġixxu u nersqu lejn il-ġrieħi tal-umanita’ .  […]

Aħbarijiet

Papa Franġisku: “Id-dinja għandha bżonn tal-bennejja tal-għaqda u l-paċi”

Fl-okkażjoni tat-80 sena, mit-twaqqif tal Moviment tal-Fokolari, fis-7 ta’ Diċembru  2023, Papa Franġisku laqa’ f’udjenza privata lil Margaret Karram, President tal-Moviment tal-Fokolari, lil Jesús Morán, Ko-President, u lill-membri tal-Kunsill Ġenerali u lil dawk responsabbli tal-Moviment  fiż-żoni tad-dinja. Dan li ġej hu d-diskors li għamel il-Papa waqt din l-udjenza. […]

Pubblikazzjonijiet

Chiara Lubich – Prophet of Unity

By Maurizio Gentilini. This biography aims at presenting Chiara Lubich’s life and work from a ‘historical’ perspective, offering the reader a rich and well-documented development of facts, situations and experiences. […]

Spiritwalita'

Ġesu’ jrid li jagħti lilna il-paċi vera

Fil-messaġġ għall-55 Jum Dinji għall-Paċi, li Papa Franġisku ta fl-1 ta’ Jannar, hu qal: “Tiddjaloga jfisser tisma’, tikkonfronta, tiftiehem u timxi flimkien. Jekk dan kollu tagħtih imbuttatura fost il-ġenerazzjonijiet ikun ifisser li trattab l-art iebsa u sterili tal-kunflitt u tar-rimi biex tiżra’ ż-żerriegħa ta’ paċi dejjiema u mifruxa ma’ kullimkien”. Fis-silta li ġejja, Chiara Lubich ukoll tistedinna nibnu relazzjonijiet ta’ djalogu li jwasslu għall-paċi. […]