Ilkoll Ħaġa Waħda

Il Mariapoli hija laqgħa annwali tal-Moviment tal-Fokolari. L’isem iffisser li hija il-belt tà Maria fejn wieħed jista’ jara b’għajnejh kif nistgħu ngħixu qalb waħda u ruħ waħda.