Aħbarijiet

Qatt ħsibt x’qawwa kbira għandha l-Kelma t’Alla?

Jekk tieħu f’idejk il-ktieb “Ngħixu l-Kelma” tiskopri li l-Kelma hi għajn ta’ barka, issaħħaħ il-fidi, timla bit-tama, tkattar il-ferħ (…). Kif jgħid Papa Franġisku: “Il-Kelma turina min hu Alla, twassalna għand il-bniedem, tinfed ir-ruħ tagħna, tfarraġna u fl-istess ħin tqanqalna biex naġixxu u nersqu lejn il-ġrieħi tal-umanita’ .  […]

Aħbarijiet

Papa Franġisku: “Id-dinja għandha bżonn tal-bennejja tal-għaqda u l-paċi”

Fl-okkażjoni tat-80 sena, mit-twaqqif tal Moviment tal-Fokolari, fis-7 ta’ Diċembru  2023, Papa Franġisku laqa’ f’udjenza privata lil Margaret Karram, President tal-Moviment tal-Fokolari, lil Jesús Morán, Ko-President, u lill-membri tal-Kunsill Ġenerali u lil dawk responsabbli tal-Moviment  fiż-żoni tad-dinja. Dan li ġej hu d-diskors li għamel il-Papa waqt din l-udjenza. […]

Aħbarijiet

Is-Sinodu fuq is-Sinodalita’ 

Il-fażi universali tas-Sinodu fuq is-Sinodalita’  tibda fl-4 ta’ Ottubru u tibqa’ sejra sal-aħħar tax-xahar. Margaret Karram, il-President tal-Moviment tal-Fokolari hi fost il-mistednin speċjali għal din il-fażi tas-Sinodu. […]

Aħbarijiet

Ġurnata Dinjija taż-Żgħażagħ 2023 / 3

Papa Franġisku kien mogħti merħba mill-isbaħ bi spettaklu ta’ kuluri, ta’ bnadar u fuq kollox bl-ilħna ta’ mijiet ta’ eluf ta’ żgħażagħ mid-dinja kollha li xtaqu jesprimu dak li qalb żagħżugħa tħoss f’mumenti speċjali bħal dawn. […]