Lill-għedewwa tagħna wkoll

Meditazzjoni ta' Chiara Lubich

“Ħobbu lill-għedewwa tagħkom” (Mt 5, 44). Dan tassew jaqleb ta’ taħt fuq il-mod kif naħsbu u jġiegħel ’il kulħadd jiddritta t-tmun ta’ ħajtu.

Għax, m’għandniex għalfejn ninħbew wara subgħajna: xi għadu… żgħir jew kbir, kulħadd għandu.

L-għadu tagħna jinsab hemmhekk wara l-bieb tal-appartament ta’ ħdejna, jew f’dik is-sinjura antipatka u li tħobb tindaħal, li jiena nipprova naħrabha kull darba li jkun hemm il-periklu li ninzerta magħha fil-lift…

L-għadu qiegħed f’dak li jiġi minni u li tletin sena ilu kien offenda ’l missieri, u li jiena ma bqajtx insellimlu…

Jinsab fuq il-bank tal-iskola, u li qatt aktar ma ħarist f’wiċċu minn dak in-nhar li kien irrappurtani lill-għalliem…

Hi dik it-tfajla li kienet ħabiba tiegħi u mbagħad ippreferiet lil ħaddieħor…

L-għadu hu dak is-sid tal-ħanut li darba kien seraqni…

Huma dawk li fil-politika jaħsbuha differenti minni, għalhekk jien inqishom bħala għedewwa tiegħi.

Saħansitra llum hemm min jara għadu tiegħu lill-Istat, u juża l-vjolenza ma’ dawk li jistgħu jirrappreżentawh.

Hemm min, kif dejjem kien hemm, li għalih l-għedewwa huma s-saċerdoti u jobgħod ’il-Knisja.

Lil dawn kollha u ’l ħafna oħrajn li aħna nsejħulhom għedewwa, irridu nħobbuhom.

Iva, irridu nħobbuhom!

Din għalik hi xi ħaġa gravi? Tnikktek? Ma tħallikx torqod bil-lejl inti u taħseb fuqha?

Agħmel il-qalb, din mhijiex l-aħħar tad-dinja: nagħmlu sforz żgħir aħna, imbagħad id-disgħa u disgħin fil-mija l-oħra jagħmilhom Alla u… qalbna timtela bil-ferħ.

L’Arti tal-imħabba, Chiara Lubich, p. 102

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.