Esperjenzi

Ngħixu l-Vanġelu: is-sehem tagħna għall-paċi

Meta ngħixu l-Kelma t’Alla jkollna l-qawwa li noħorġu minna nfusna biex nersqu lejn l-oħrajn b’imħabba. Nibdew  minn dawk l-aktar qrib tagħna: fil-familja, fil-post fejn noqogħdu u dawk li niġu f’kuntatt magħhom fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. Din il-ħbiberija tibni xibka ta’ relazzjonijiet pożittivi li jwasslu għall-għajxien tal-kmandament tal-imħabba lejn xulxin, u allura lejn il-bini ta’ dinja fejn il-bnedmin jgħixu bħal  aħwa ta’ xulxin. […]

Esperjenzi

Ngħixu l-Vanġelu

Biex nilqgħu l-miġja ta’ Ġesu’, irridu negħlbu l-biża’ u l-firdiet. “Tifla bi bżonnijiet speċjali: Omm u missier qatt ma jistennew li jkollhom tarbija bi bżonnnijiet speċjali. Meta aħna għaddejna minn dan, marti li ġa kienet xi ftit fraġli, waqgħet f’depression kbira. Sibt ruħi nieħu ħsieb il-familja b’mod li qatt ma kont qed nistennieh. […]