Patt ta’ ħniena

Esperjenza ta’ ħajja fl-ewwel fokolare (1) serviet biex nibdew “inħobbu aħna l-ewwel”.
Ma kinitx ħaġa faċli, l-aktar fil-bidu, li grupp ta’ tfajliet jibdew jgħixu l-imħabba b’mod sħiħ. Konna nies bħal ħaddieħor, għalkemm Alla kien tana don speċjali biex il-Moviment ikun jista’ jibda. U anki fostna, fir-rabtiet ta’ bejnietna, seta’ jkun hemm it-tfixkil, u l-unità setgħet tiddgħajjef. Per eżempju, dan kien jiġri meta konna nindunaw bid-difetti ta’ xulxin u konna nibdew niġġudikaw. Minħabba f’hekk l-imħabba ta’ bejnietna kienet tibda tibred.
Biex negħlbu din is-sitwazzjoni darba minnhom ħsibna li nagħmlu patt bejnietna. Dan semmejnieh “il-patt tal-ħniena”.
Qtajnieha li kull filgħodu kellna nħarsu b’mod ġdid lejn ħutna l-bnedmin: fil-fokolare, fl-iskola, fil-post tax-xogħol, eċċ. B’mod ġdid, ġdid għal kollox, billi ninsew kompletament id-difetti u n-nuqqasijiet tagħhom u ngħattuhom bl-imħabba. Konna nersqu lejn kulħadd b’din il-maħfra sħiħa f’qalbna.

1 L-awtriċi qiegħda tirreferi għall-bidu tal-esperjenza spiritwali tagħha meta minħabba ċirkustanzi aċċidentali, imma providenzjali, hi bdiet tgħix flimkien ma’ tfajliet oħra fil-belt tagħha ta’ Trento (1944). Minn dik il-komunità ta’ ħajja twieled il-Fokolare, fuq ix-xbieha tal-familja ta’ Nazareth. Dan hu mod ta’ kif nies verġni u miżżewġa jgħixu flimkien fid-dinja kkonsagrati ’l Alla, għalkemm b’modi differenti [Nota tal-Editur].

L’Arti tal-imħabba, Chiara Lubich, p. 102


 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.