Ċentinarju li għalaq, iżda ma ntemmx

Chiara Lubich 1920-2020

22 ta’ Jannar 2020 – 22 ta’ Jannar  2021: Għeluq is-sena ċentinarja tat-twelid ta’ Chiara Lubich.

‘Niċċelebraw biex niltaqgħu …’: dan kien il-motto magħżul għas-sena ċentinarja  tat-twelid  ta’  Chiara Lubich (1920-2020), il-fundatriċi tal-Moviment tal-Fokolari. Tħejjew  ħafna inizjattivi  għal din is-sena, iżda min qatt basar li kellha tfaqqa’ pandemija u tħalli l-marka tagħha anki fuq dan iċ-ċentinarju. Ħalliet marka, iżda ċ-ċelebrazzjoni biex wieħed jiltaqa’ ma’ Chiara  u l-kariżma tagħha ma waqfitx, anzi  kien hemm  okkażjonijiet li  komplew  jagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni aktar sinifikattiva.

Ejja mmorru ftit lura u nħarsu lejn din is-sena. Iċ-ċelebrazzjonijiet ċentinarji bdew fis-7 ta’ Diċembru  2019 meta ġiet inawgurata l-esibizzjoni “Chiara Lubich Dinja-Belt” fil-Gallerija ta’ Trento, il-belt fejn twieldet Chiara. Il-ftuħ ta’ din l-esibizzjoni sar mill-President tal-Italja. L-għada kien hemm  il-ftuħ  ta’ esibizzjoni oħra f’Tonadico; din hi dwar is-snin 1949-1959. Fil-ġimgħat ta’ wara kien hemm l-inawgurazzjoni ta’ diversi esibizzjonijiet simili f’pajjiżi oħra, fejn wieħed seta’ jammira wkoll id-dettal lokali: per eżempju dik  ta’ Nairobi turi l-iżvilupp tal-Moviment fl-Afrika, waqt li dik ta’ Ġerusalemm  turi r-rabta ta’ Chiara ma’ din il-belt u l-ħolma tagħha li llum saret realta’: ċentru ta’ spiritwalita’, studju, formazzjoni u djalogu  għall-unita’.

Chiara Lubich twieldet fit-22 ta’ Jannar. F’din id-data, fis-sena 2020, Ruma ċċelebrat iċ-ċentinarju tat-twelid tagħha b’serata ddedikata lilha. F’din il-ġrajja, Francesco Rutelli, ex-sindku ta’ Ruma, fakkar dak li Chiara kienet qalet  fit-22 ta’ Jannar tas-sena 2000, meta ġiet  mogħtija ċ-ċittadinanza onorarja ta’ din il-belt. Qal li f’dik il-ġurnata Chiara kienet stqarret li ser tagħmel dak kollu li tista’  biex fil-belt ta’ Ruma joktor l-għajxien tal-imħabba b’mod konkret. “Hemm xi ħaġa isbaħ milli nagħmlu ħilitna biex  ngħixu dan il-kliem tagħha llum?” temm jgħid.

Xi jiem wara, Sergio Mattarella, il-President tar-Republika indirizza laqgħa li saret fiċ-Ċentru Mariapoli f’Cadine. Fid-diskors tiegħu, Mattarella  saħaq fuq il-fraternita’ fil-qasam ċivili u politiku bħala xi ħaġa li tispikka fl-ispiritwalita’ ta’ Chiara. Kien hemm aktar minn 900 ruħ  preżenti u madwar 20,000 li segwew permezz tal-live streaming.

Trento kienet ukoll il-belt fejn saret l-ewwel parti tal-konferenza internazzjonali li fiha ħadu sehem  7 kardinali u 137 isqof, ħbieb tal-Moviment tal-Fokolari; imbagħad it-tieni parti ta’ din il-konferenza li t-titlu tagħha kien: “Kariżma għas-servizz tal-Knisja u tal-umanita” saret f’Loppiano. Fil-messaġġ li bagħat Papa Franġisku hu esprima l-gratitudni tiegħu lejn Alla “għad-don tal-kariżma tal-unita’ permezz tax-xhieda u t-tagħlim (…) ta’ Chiara Lubich”.

Fl-istess ġranet kienet qed issir ġrajja oħra marbuta maċ-Ċentinarju: 400 reliġjużi rġiel u nisa minn 100 familji reliġjuża fi 33 pajjiż kienu qed jiltaqgħu fiċ-Ċentru Mariapoli ta’ Castelgandolfo. It-tema għal din il-laqgħa kienet: “Kariżmi f’komunjoni: profezija ta’ Chiara Lubich”.

Imbagħad il-pandemija bdiet tinfirex u dan fisser bidla anki għaċ-Ċentinarju: xi avvenimenti kellhom jitħassru fil-waqt li oħrajn bdew isiru b’mod virtwali; hekk ġara fil-każ tal-esbizzjoni ta’ Trento u anki f’dik tal-Brażil. Il-vantaġġ kien li ħafna aktar nies setgħu jaraw dawn l-esbizzjonijiet. Iżda kien hemm inizjattivi oħra li xorta setgħu jsiru, bħal per eżempju: il-ħruġ ta’ żewġ bolol kommemorattivi fir-Republika Ċeka u l-kompetizzjoni “Belt waħda mhux biżżejjed” li saret għall-iskejjel fl-Italja. Hemm maħsub li l-premjazzjoni għal din il-kompetizzjoni ssir fis-16 ta’ Frar 2021.

Matul is-sena 2020,  iċ-Ċentru Internazzjonali tal-Moviment f’Rocca di Papa kellu jagħlaq il-bibien tiegħu għal xi perijodi ta’ żmien. Filwaqt li  issa reġa’ miftuħ, qed jiġu segwiti r-regoli maħruġa mid-dipartiment tas-saħħa. Waħda miż-żjajjar l-aktar importanti li saru matul din is-sena kienet dik tal-Patrijarka ta’ Kostantinopli li mar jitlob fuq il-qabar ta’ Chiara.

Kien hemm ukoll diversi publikazzjonijiet ta’ kotba marbuta maċ-Ċentinarju;  fosthom ta’ min isemmi: id-29 edizzjoni  tal-ktieb “Meditazzjonijiet” u żewġ edizzjonijiet oħra mill-kullana “Kitba  ta’ Chiara Lubich”:  il-ġabra tal-ħsibijiet li kienet għamlet fil-kollegamenti u d-diskorsi tagħha fil-qasam ċivili u dak ekkleżjastiku.

Iċ-ċentru Chiara Lubich u Grupp ta’ Riċerka fi ħdan l-Iskola Abba,  flimkien ma’ esperti minn pajjiżi differenti, organizza laqgħa ta’ studju  dwar “Chiara Lubich in dialogue with the world. A linguistic, philological and literary approach to her writings”.

Fit-3 ta’ Jannar 2021, meta s-sena ċentinarja kienet qed toqrob lejn l-għeluq tagħha, ir-Rai I wera l-film “Chiara Lubich. L-imħabba tirbaħ kollox”. Id-direttur ta’ dan il-film kien Giacomo Campiotti, fil-waqt li Cristiana Capotondi ħadmet il-parti ta’ Chiara. Kien hemm aktar minn ħames miljun u nofs li raw dan il-film, li nħadem minn Rai Fiction u Eliseo Multimedia.  Bosta  nies f’pajjiżi  oħra tad-dinja setgħu jaraw il-film permezz ta’ RaiPlay u Rai Italia.

Iċ-Ċentinarju għalaq fit-22 ta’ Jannar 2021. Iżda ma ntemmx. Dan l-aħħar meta Maria Voce, il-president tal-Moviment kienet qed titkellem dwar dan, qalet: “ il-laqgħa ħajja ma’ Chiara ma tistax tkun limitata għal sena ċentinarja. Le, din ma tintemmx; tibqa’ sakemm ikun hemm nies mill-familja ta’ Chiara fuq din l-art li jkomplu jagħtu xhieda li Chiara għadha ħajja, li l-kariżma ta’ Chiara għad għandha xi ħaġa xi tgħid lid-dinja”.

Anna Lisa Innocenti

22 ta’ Jannar 2020 – 22 ta’ Jannar  2021: Għeluq is-sena ċentinarja tat-twelid ta’ Chiara Lubich.

‘Niċċelebraw biex niltaqgħu …’: dan kien il-motto magħżul għas-sena ċentinarja  tat-twelid  ta’  Chiara Lubich (1920-2020), il-fundatriċi tal-Moviment tal-Fokolari. Tħejjew  ħafna inizjattivi  għal din is-sena, iżda min qatt basar li kellha tfaqqa’ pandemija u tħalli l-marka tagħha anki fuq dan iċ-ċentinarju. Ħalliet marka, iżda ċ-ċelebrazzjoni biex wieħed jiltaqa’ ma’ Chiara  u l-kariżma tagħha ma waqfitx, anzi  kien hemm  okkażjonijiet li  komplew  jagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni aktar sinifikattiva.

Ejja mmorru ftit lura u nħarsu lejn din is-sena. Iċ-ċelebrazzjonijiet ċentinarji bdew fis-7 ta’ Diċembru  2019 meta ġiet inawgurata l-esibizzjoni “Chiara Lubich Dinja-Belt” fil-Gallerija ta’ Trento, il-belt fejn twieldet Chiara. Il-ftuħ ta’ din l-esibizzjoni sar mill-President tal-Italja. L-għada kien hemm  il-ftuħ  ta’ esibizzjoni oħra f’Tonadico; din hi dwar is-snin 1949-1959. Fil-ġimgħat ta’ wara kien hemm l-inawgurazzjoni ta’ diversi esibizzjonijiet simili f’pajjiżi oħra, fejn wieħed seta’ jammira wkoll id-dettal lokali: per eżempju dik  ta’ Nairobi turi l-iżvilupp tal-Moviment fl-Afrika, waqt li dik ta’ Ġerusalemm  turi r-rabta ta’ Chiara ma’ din il-belt u l-ħolma tagħha li llum saret realta’: ċentru ta’ spiritwalita’, studju, formazzjoni u djalogu  għall-unita’.

Chiara Lubich twieldet fit-22 ta’ Jannar. F’din id-data, fis-sena 2020, Ruma ċċelebrat iċ-ċentinarju tat-twelid tagħha b’serata ddedikata lilha. F’din il-ġrajja, Francesco Rutelli, ex-sindku ta’ Ruma, fakkar dak li Chiara kienet qalet  fit-22 ta’ Jannar tas-sena 2000, meta ġiet  mogħtija ċ-ċittadinanza onorarja ta’ din il-belt. Qal li f’dik il-ġurnata Chiara kienet stqarret li ser tagħmel dak kollu li tista’  biex fil-belt ta’ Ruma joktor l-għajxien tal-imħabba b’mod konkret. “Hemm xi ħaġa isbaħ milli nagħmlu ħilitna biex  ngħixu dan il-kliem tagħha llum?” temm jgħid.

Xi jiem wara, Sergio Mattarella, il-President tar-Republika indirizza laqgħa li saret fiċ-Ċentru Mariapoli f’Cadine. Fid-diskors tiegħu, Mattarella  saħaq fuq il-fraternita’ fil-qasam ċivili u politiku bħala xi ħaġa li tispikka fl-ispiritwalita’ ta’ Chiara. Kien hemm aktar minn 900 ruħ  preżenti u madwar 20,000 li segwew permezz tal-live streaming.

Trento kienet ukoll il-belt fejn saret l-ewwel parti tal-konferenza internazzjonali li fiha ħadu sehem  7 kardinali u 137 isqof, ħbieb tal-Moviment tal-Fokolari; imbagħad it-tieni parti ta’ din il-konferenza li t-titlu tagħha kien: “Kariżma għas-servizz tal-Knisja u tal-umanita” saret f’Loppiano. Fil-messaġġ li bagħat Papa Franġisku hu esprima l-gratitudni tiegħu lejn Alla “għad-don tal-kariżma tal-unita’ permezz tax-xhieda u t-tagħlim (…) ta’ Chiara Lubich”.

Fl-istess ġranet kienet qed issir ġrajja oħra marbuta maċ-Ċentinarju: 400 reliġjużi rġiel u nisa minn 100 familji reliġjuża fi 33 pajjiż kienu qed jiltaqgħu fiċ-Ċentru Mariapoli ta’ Castelgandolfo. It-tema għal din il-laqgħa kienet: “Kariżmi f’komunjoni: profezija ta’ Chiara Lubich”.

Imbagħad il-pandemija bdiet tinfirex u dan fisser bidla anki għaċ-Ċentinarju: xi avvenimenti kellhom jitħassru fil-waqt li oħrajn bdew isiru b’mod virtwali; hekk ġara fil-każ tal-esbizzjoni ta’ Trento u anki f’dik tal-Brażil. Il-vantaġġ kien li ħafna aktar nies setgħu jaraw dawn l-esbizzjonijiet. Iżda kien hemm inizjattivi oħra li xorta setgħu jsiru, bħal per eżempju: il-ħruġ ta’ żewġ bolol kommemorattivi fir-Republika Ċeka u l-kompetizzjoni “Belt waħda mhux biżżejjed” li saret għall-iskejjel fl-Italja. Hemm maħsub li l-premjazzjoni għal din il-kompetizzjoni ssir fis-16 ta’ Frar 2021.

Matul is-sena 2020,  iċ-Ċentru Internazzjonali tal-Moviment f’Rocca di Papa kellu jagħlaq il-bibien tiegħu għal xi perijodi ta’ żmien. Filwaqt li  issa reġa’ miftuħ, qed jiġu segwiti r-regoli maħruġa mid-dipartiment tas-saħħa. Waħda miż-żjajjar l-aktar importanti li saru matul din is-sena kienet dik tal-Patrijarka ta’ Kostantinopli li mar jitlob fuq il-qabar ta’ Chiara.

Kien hemm ukoll diversi publikazzjonijiet ta’ kotba marbuta maċ-Ċentinarju;  fosthom ta’ min isemmi: id-29 edizzjoni  tal-ktieb “Meditazzjonijiet” u żewġ edizzjonijiet oħra mill-kullana “Kitba  ta’ Chiara Lubich”:  il-ġabra tal-ħsibijiet li kienet għamlet fil-kollegamenti u d-diskorsi tagħha fil-qasam ċivili u dak ekkleżjastiku.

Iċ-ċentru Chiara Lubich u Grupp ta’ Riċerka fi ħdan l-Iskola Abba,  flimkien ma’ esperti minn pajjiżi differenti, organizza laqgħa ta’ studju  dwar “Chiara Lubich in dialogue with the world. A linguistic, philological and literary approach to her writings”.

Fit-3 ta’ Jannar 2021, meta s-sena ċentinarja kienet qed toqrob lejn l-għeluq tagħha, ir-Rai I wera l-film “Chiara Lubich. L-imħabba tirbaħ kollox”. Id-direttur ta’ dan il-film kien Giacomo Campiotti, fil-waqt li Cristiana Capotondi ħadmet il-parti ta’ Chiara. Kien hemm aktar minn ħames miljun u nofs li raw dan il-film, li nħadem minn Rai Fiction u Eliseo Multimedia.  Bosta  nies f’pajjiżi  oħra tad-dinja setgħu jaraw il-film permezz ta’ RaiPlay u Rai Italia.

Iċ-Ċentinarju għalaq fit-22 ta’ Jannar 2021. Iżda ma ntemmx. Dan l-aħħar meta Maria Voce, il-president tal-Moviment kienet qed titkellem dwar dan, qalet: “ il-laqgħa ħajja ma’ Chiara ma tistax tkun limitata għal sena ċentinarja. Le, din ma tintemmx; tibqa’ sakemm ikun hemm nies mill-familja ta’ Chiara fuq din l-art li jkomplu jagħtu xhieda li Chiara għadha ħajja, li l-kariżma ta’ Chiara għad għandha xi ħaġa xi tgħid lid-dinja”.

Anna Lisa Innocenti

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.