Is-Sinodu fuq is-Sinodalita’ 

Il-fażi universali tas-Sinodu fuq is-Sinodalita’  tibda fl-4 ta’ Ottubru u tibqa’ sejra sal-aħħar tax-xahar. Margaret Karram, il-President tal-Moviment tal-Fokolari hi fost il-mistednin speċjali għal din il-fażi tas-Sinodu. 

Ninsabu fuq l-għatba tal-fażi universali tas-Sinodu 2021-2024 li ser issir fil-Vatikan. Nhar is-sibt li għadda, 30 ta’ Settembru,  eluf ta’ nies inġabru  fi Pjazza San Pietru  għall-Velja  Ekumenika  li saret bi thejjija għal din il-ġrajja. Din il-velja  kienet organizzata mill- komunita’ ta’ Taizé, b’kollaborazzjoni mas-Segretarjat tas-Sinodu tal-Isqfijiet, mal-Vikarjat ta’ Ruma, mad-Dikasteru għall-Promozzjoni tal-Għaqda fost l-Insara u mad-Dikasteru għal Lajċi, Familja u Ħajja.

Iż-żgħażagħ kienu l-protagonisti  f’din il-velja li  ħadu  sehem fiha anki  l-464 partiċipant  tas-Sinodu. Wara, dawn il-parteċipanti bdew irtir spiritwali li jintemm it-Tlieta, 3 ta’ Ottubru, u l-għada  jsir il-ftuħ solenni tas-Sinodu li jibda  b’Quddiesa ċċelebrata mill-Papa fil-Vatikan.  

Wara din il-Quddiesa, dawk kollha li ser  jieħdu sehem fis-Sinodu jmorru fis-Sala Pawlu VI  biex jibdew il-ħidma tagħhom, li ddum sad-29 ta’ Ottubru.

Margaret Karram, il-President tal-Moviment tal-Fokolari,  hi waħda  fost id- 9 mistednin speċjali għal dan is-Sinodu. Fil-messaġġ dwar din il-ġrajja li  bagħtet  lill-membri  tal-Moviment fid-dinja kollha,  hi qalet:  

“Ma nistax naħbi l-emozzjoni kbira li qed inħoss; tassew kuntenta li nista’ nieħu sehem personalment f’dan il-mument ta’ grazzja. Jiena konxja li  ser nieħu miegħi lil kull wieħed u waħda minnkom, membri tal-Moviment tal-Fokolari, u din hi wkoll responsabbilta’”.

U  kompliet tgħid:

“Żgur li ħafna minnkom ġa  għexu xi  passi f’din il-mixja sinodali fil-Knejjes lokali tagħhom, u għamlu esperjenza  ta’ xi frott li ġa ħareġ minn dak li sar s’issa. (…)

F’din is-sessjoni li ġejja, aħna msejħin  biex “nimxu dejjem aktar flimkien” bħala poplu t’Alla biex din issir realta’ dejjiema li ngħixuha kuljum fil-ħajja tagħna għall-ġid tal-Knisja u tal-umanita’.

Dan kollu jpoġġi f’qalbi x-xewqa kbira li bħala Moviment tal-Fokolari … ntejbu  r-rabtiet ta’ unita’,….insaħħu u nsebbħu dawn ir-rabtiet, biex inkunu bennejja ta’ dik l-imħabba li tagħmilna aħwa ta’ xulxin kulfejn inkunu”.

Hi temmet il-messaġġ tagħha bi stedina għat-talb;  qalet:

“Fl-aħħar nitlobkom l-aktar ħaġa importanti: it-talb! “Mingħajr  it-talb ma jkunx hemm Sinodu” – hekk saħaq Papa Franġisku. U dan  reġa’ tennieh il-Kardinal Grech, is-Segretarju ġenerali, fil-waqt li ħeġġeġ lil kulħadd biex jitlob b’fidi u b’serjeta’.  Dan ifisser li ngħixu dik il-ġabra li tagħmel spazju għal Alla  biex nisimgħuH,  u  biex qlubna  u l-menti tagħna jkunu mdawla bid-Dawl tiegħu… U   aħna wkoll, bħala parti  mill-poplu kbir t’Alla fid-dinja kollha, nitolbu u noffru   biex is-Sinodu – li l-protagonista tiegħu hu l-ispirtu s-Santu – jagħti ħafna frott   għall-bnedmin kollha tal-lum u tal-ġejjieni”.

Carlos Mana
Focolare Media Office (Ruma)

Source:
www.focolare.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.