Margaret Karram: Rispett għad-drittijiet tal-bniedem permezz tad-djalogu u r-rikonċiljazzjoni

Dikjarazzjoni tal-President tal-Fokolari  dwar  is-sitwazzjoni ta’ vjolenza  li hemm bħalissa fl-Art Imqaddsa: Ġustizzja,djalogu u rikonċiljazzjoni,għodda indispensabbli biex tinbena l-paċi”. 

 

Ruma, 8 ta’ Ottubru  2023

Ma nistax nesprimi t-tbatija li qed inħoss f’qalbi bħalissa għan-nies ta’ Iżrael u tal-Palestina: għal dawk li mietu, għall-feruti,  għal dawk miżmuma  ostaġġi, għal dawk li ma jafux x’sar minnhom,  u għall-familji tagħhom, għal dak  li qed jiġri f’pajjiżi minħabba s-sitwazzjoni gravi ta’ vjolenza li  faqqgħet f’dawn il-ġranet.

Flimkiem mal-Moviment tal-Fokolari kollu, b’fidi kbira ningħaqad mal-appell ta’ Papa Franġisku, ma’ dak tal-Patrijarkat Latin ta’ Ġerusalemm, mal-kliem ta’ paċi ta’ mexxejja ta’ Knejjes Insara differenti u ta’ reliġjonijiet oħra – b’mod partikulari ta’ dawk li jinsabu fir-reġjun Iżraeljan-Palestinjan – biex nitlob li jieqaf l-użu tal-armi, u biex kif qal  Papa Franġisku waqt l-Angelus, wieħed jifhem li “t-terroriżmu u l-gwerra ma jwasslu għal ebda soluzzjoni, u li kull gwerra hi telfa”. 

Ningħaqad ukoll ma’ dawk  li fid-dinja kollha qed joffru talb, tbatijiet u ħidma, fil-waqt li jitolbu lil Alla tal-Paċi u tal-Ġustizzja biex il-paċi tirbaħ fuq il-mibegħda u t-terrur.

Nirringrazzja b’mod partikulari lil dawk li kitbuli minn postijiet fejn hemm il-ġlied, bħall-Ukrajna; dawn esprimew offerta u viċinanza, minkejja li ġa ilhom aktar minn sena jgħixu f’din is-sitwazzjoni traġika.

Ejjew nagħmlu ħilitna kollha biex nibnu dinja fejn il-bnedmin jgħixu bħal aħwa; ejjew nagħmlu dak kollu li nistgħu biex dawn il-popli u dawk kollha li jinsabu fl-istess sitwazzjonijiet ta’nuqqas ta’ stabbilta’ u vjolenza jsibu mill-ġdid it-triq tar-rispett lejn id-drittijiet umani, fejn il-ġustizzja, id-djalogu u r-rikonċiljazzjoni jkunu l-għodda indispensabbli biex tinbena l-paċi.

Margaret Karram
President tal-Moviment tal-Fokolari

 

Sors: www.focolare.org
Traduzzjoni: Vivienne Attard

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.