Irridu nagħtu spazju biex tidħol il-maħfra

Ħsibijiet ta’ Chiara Lubich dwar il-ħniena meħuda mill-Kelma tal-Ħajja ta ‘ Novembru 2000

“…..Għaliex  Ġesu’ jagħti  tant importanza li din il-virtu, (il-ħniena)  hekk li mingħajrha ħadd ma jsalva?   ‘Henjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena’…..

Il-Papa Ġwanni Pawlu II jgħid hekk: ‘Mingħajr il-ħniena ma teżistix  imħabba, huwa bħat-tieni  isem tagħha’……

Dan is-suġġett tal-ħniena u l-maħfra nsibuh mifrux fil-Vanġelu kollu…..

Il-ħniena hija mħabba li taf tilqa’ lil kull proxxmu, l-aktar lil min hu fqir u fil-bżonn. Jeħtieġ li nħobbu bla ma noqogħdu nkejlu, b’abbundanza, lil kulħadd u b’mod konkret. Inħobbu b’mod li din l-imħabba ssir reċiproka. U dan hu l-iskop aħħari tal-ħniena, għax mingħajr il-ħniena teżisti biss  il-ġustizzja, li tagħmilna ndaqs, iżda mhux aħwa ta’ xulxin ….

In-nies aktar titlob vendetta  milli ġustizzja. Imma aħna, wara li nkunu għamilna ħilitna biex tissewwa l-ħsara li tkun saret, irridu nagħtu spazju biex tidħol il-maħfra. Hi biss tista’ tfejjaq il-ħsara personali u soċjali li tkun saret. ‘Aħfru  u ssibu l-maħfra’.  Għalhekk jekk aħna rċevejna xi forma ta’ inġustizzja, irridu naħfru, u mbagħad insibu l-maħfra.  Għandna nkunu minn ta’ quddiem nett biex nużaw il-ħniena!…

Anki jekk dan jidher diffiċli u jrid kuraġġ, quddiem kull proxxmu ejjew nistaqsu:  ommu/ommha kif kienet  iġġib ruħha miegħu/ magħha? Dan il-ħsieb għandu jgħinna nifhmu u ngħixu skont il-qalb t’Alla.

Chiara Lubich

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.