Inżommu lil Ġesù f’nofsna

Silta minn meditazzjoni ta’ Chiara Lubich

Ġesù f’nofsna, l-unita’ hi l-mod ta’ ħajja li rridu ngħixu. Meta fl-ewwel żminijiet kienu jistaqsuna jekk hemmx xi ħaġa li nistgħu ningħarfu minnha, aħna konna ngħidu li d-distintiv tagħna hi l-imħabba ta’ bejnietna. (…) Iva, dan hu d-distintiv evanġeliku li  permezz tiegħu jeħtieġ li niddistingwu ruħna. (…)

U allura ma tkunx idea  ħażina li naħsbu ftit sew fuq dan id-dmir tagħna.  Issa, illum, aħna ninsabu  f’għaqda  perfetta mal-oħrajn?

Jekk it-tweġiba tagħna hi iva, nirringrazzjaw lil Alla u nibqgħu ċerti  li dak kollu li nagħmlu, anki l-iċken ħaġa, bħal meta naħslu l-platti, nikinsu xi kamra, nieħdu ħsieb it-tfal, immorru nixtru, naqraw xi ktieb jew nagħmlu xi passiġġata, jew anki tbissima, mossa jew sentiment, kollox ikollu valur. (…)

Jekk  it-tweġiba tagħna hi le, l-ewwel dmir tagħna hu li nagħmlu minn kollox biex l-unita’ tagħna ma tibqax aktar imtappna, jew forsi agħar, għax tkun imxellfa jew miksura. Fl-Istatut tal-Opra tagħna, hemm xi ħaġa li trid tiġi qabel kull ħaġa oħra: irridu npoġġu l-preżenza ta’ Ġesu’ f’nofsna billi nħobbu lil xulxin.

Għeżież, qed ngħidilkom affarijiet sempliċi imma dawn jitolbu impenn kbir. (…) Irridu nħallu kull attivita’ oħra biex qabel kollox inpoġġu l-preżenza ta’ Ġesu’ f’nofsna. Jekk nagħmlu dan inkunu għamilna kollox.  U hu urġenti li nagħmluh; hu dmir tagħna.

Fittxu li twelldu lil Ġesu’ f’nofskom  u hu jaqbadkom minn idejkom u jgħidilkom kif timxu, jagħtikom  mill-ġdid il-ħerqa għal din l-avventura divina li intom bdejtu tagħmlu f’ismu. (…)

Riesaq il-Milied! Ma tkunx ħaġa tajba li sa minn issa stess inhejju rigal kbir, biex nagħtuh lil dik it-Tarbija li ġiet fid-dinja propju biex ikoll ikunu ħaġa waħda?

Nibdew sa minn issa stess, nagħtu dawl ġdid lill-ħajja tagħna billi nġeddu l-preżenza tiegħu fostna. Ngħixu b’mod li meta nsellmu lil xulxin, jiġina li b’mod spontanju  ngħidu lil xulxin: inżommu lil Ġesu’ f’nofsna.”

Chiara Lubich

Rocca di Papa, 6  Novembru 1985

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.