Spiritwalita'

“Ħobbu l-għedewwa tagħkom”

Dan il-kliem hu tassew qawwi! Jibdel il-mod kif naħsbu u jwassalna biex niddrittaw it-tmun ta’ ħajjitna. Silta meħuda minn ħsieb ta’ Chiara Lubich imxandar fuq il-programm “Oggi e’ Domenica”, RAI GR2, Mejju 1978. […]