Spiritwalita'

Kull idea hi responsabbiltà

Il-pandemija tal-Coronavirus sfaxxat  programmi, strutturi u proċeduri fl-oqsma kollha tal-ħajja tal-bniedem. Kullimkien qed tinħass il-ħtieġa ta’ kreattività  biex jinsabu tweġibiet għall-isfidi li qed iġġib magħha din is-sitwazzjoni. Dak li Chiara Lubich kienet qalet fis-1983 hu attwali ħafna għal-lum. […]

Spiritwalita'

Marija Reġina

Festa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema. “Jekk Marija hi Reġina, jeħtieġ li ssaltan!” Silta minn meditazzjoni ta’ Chiara Lubich […]

Spiritwalita'

Chiara t’Assisi u Chiara Lubich: għażla waħda, dik  ta’ Alla

Fl-11 ta’ Awwissu niċċelebraw il-festa ta’ Santa Chiara t’Assisi. F’din il-ġurnata, għal snin, il-Moviment tal-Fokolari kien jiffesteġġa wkoll lil Chiara Lubich. Meta  twieldet hi kienet ġiet mogħtija l-isem ta’ Silvia Lubich, iżda aktar ‘l quddiem ħadet l-isem ta’ Chiara, għax, kif irrakkuntat hi stess fir-rivista «Fides» fl-1948, tant kienet milquta mill-għażla ta’ Alla li għamlet il-Qaddisa ta’ Assisi. […]

Spiritwalita'

Like Claire of Assisi

On the feast day of St Claire of Assisi, we publish a spiritual thought by Chiara Lubich which encourages every Christian to put God in the first place of the their life. […]

Spiritwalita'

Paradiso ‘49

Ilum 16 ta’ Lulju l-Moviment tal-Fokolari jfakkar il-bidu ta’ ġrajja straordinarja li bdiet propju f’din il-ġurnata fl-1949 minn patt speċjali bejn Chiara Lubich u Igino Giordani. Minnha ħarġet esperjenza mistika miftuħa għall-umanità. Jitkellem dwarha Jesús Moràn, ko-president tal-Moviment tal-Fokolari. […]

Spiritwalita'

Nitolbu b’fiduċja

Il-pandemija qanqlet individwi u assoċjazzjonijiet. L-impenn u l-ġenerożità, spiss b’mod erojku mhumiex nieqsa. Ma’ dawn l-isforzi kollha tajjeb li nżidu sehem deċiżiv li jiġi mit-talb li kapaċi jċaqlaq il-muntanji. Ħsieb ta’ Chiara Lubich (13 ta’ settembru 1990). […]