“Fikom jien sibt familja oħra”

Fl-inħawi fejn noqgħod jien, igħixu ħafna barranin, u mhux l-ewwel darba li nieqaf nitkellem ma’xi ħadd minnhom: nurihom fejn hu  l-bus-stop,  ngħidilhom fejn hu l-eqreb supermarket,  nitkellem magħhom fuq ix-xogħol. Ħafna huma żgħar fl-eta’ u tinduna li qegħdin waħidhom hawn Malta u li għandhom bżonn tal-għajnuna.  Waħda minn dawn hi żagħżugħa musulmana mill-Pakistan li ġiet Malta biex tistudja, iżda  minħabba il-Covid-19  kellha tieqaf mill-istudju u  bdiet taħdem  bħala full-time carer ma’ raġel anzjan.  Sfortunatament dan l-anzjan ma kienx qed jittrattha tajjeb, tant li darba minnhom ma felħitx aktar,  qabdet  u telqet ‘l barra. Ċemplitli biex tgħidli  x’ġara  u talbitni ngħinha. Għalkemm lil din it-tfajla ma tantx kont nafha, iżda ma stajtx nitlaqha.

Ma kontx naf x’ser naqbad nagħmel, iżda ġie f’moħħi li l-appartament ta’ binti kien vojt. Binti  tgħix għal rasha f’appartament li mhuwiex wisq ‘l  bogħod minna, imma minħabba l-Covid-19 iddeċidiet  li tiġi toqgħod magħna. Kellimt lil binti, li  mill-ewwel  kienet lesta li  tagħti l-appartament tagħha  lil  din it-tfajla barranija  biex tmur toqgħod fih sakemm  tinsab xi soluzzjoni.  Bdejna nagħtu l-għajnuna kollha li stajna  lil din it-tfajla; flimkien ma’ żewġi li hu social-worker bdejna  ngħinuha tfittex ix-xogħol u anki ssir taf  dawk  l-organizzazzjonijiet  li setgħu jkunu ta’ benefiċċju għaliha.

Tant ħassitha sollevata u kuntenta, li qaltilna: “Fikom jien sibt familja oħra”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.