Aħbarijiet

Indja – Solidarjetà fi żmien ta’ prova

Matul il-pandemija l-komunità tal-Fokolari ħadmet bla waqfien. Illanċjat azzjoni ta’ qsim tal-ġid fuq livell nazzjonali biex setgħet toffri għajnuna ekonomika lil min tilef ix-xogħol jew lil min għandu bżonn ta’ fondi biex jixtri l-bżonnijiet ta’ kuljum. […]

Aħbarijiet

Siġra tal-Milied għar-refuġjati

“Meta waħda mill-grupp tagħna qaltilna li għandha siġra kbira tal-Milied li xtaqet tagħtiha, mill-ewwel bdejt naħseb kif l-aħjar stajna nagħmlu użu minnha.” Esperjenza marbuta maċ-ċirkostanzi partikulari li qed ngħixu fihom minħabba l-pandemija. […]

Dare to Care

Qrib ta’ min qed ibati

Kont insegwi l-Quddiesa ta’ Papa Franġisku li kienet tixxandar kuljum fuq it-TV u kliemu kien tassew jidħol f’qalbi. Fl-omelija li għamel fil-15 ta’ April,  il-Papa tkellem dwar il-faqar; saħaq li hawn ħafna faqar u li […]

Dare to Care

Tajna l-imħabba u rċevejna l-imħabba

Ivana: Matul dan iż-żmien tal-COVID-19, qed ngħix waħda mill-isbaħ esperjenzi ta’ ħajti. Nagħti s-sehem tiegħi f’Ċentru għal nies vulnerabbli, iżda meta l-pandemija waslet hawn Malta, dan iċ-ċentru kellu jagħlaq il-bibien tiegħu. In-nies li jiġu għall-għajnuna […]

Dare to Care

“Kif qtajt minn magħha, ħassejtni tant kuntenta.”

Bħal ħafna oħrajn tal-eta’ tiegħi, qed nobdi d-direttivi tad-dipartiment tas-saħħa u  f’dawn il-ġimgħat ma ħriġt xejn mid-dar.  Ngħix waħdi u ngħaddi l-biċċa l-kbira tal-ġurnata tiegħi waħdi, allura napprezza kull ċans ta’ komunikazzjoni mal-membri tal-familja, mal- […]