Aħbarijiet

United World Week – Dare to Care initiative

As part of United World Week activities, the collection for the Dare to Care initiative was donated to the Daughters of the Sacred Heart. This religious community was founded in Malta in 1903, and is now also present in India, Kenya, Tanzania, Uganda, Philippines, Italy and USA. […]

Aħbarijiet

L-inizjattiva ‘Dare to Care’

“Kif tara dan it-titlu għandek mnejn tistaqsi: Din x’inizjattiva hi? Min qed jagħmilha? Din l-inizjattiva għandha l-għeruq tagħha f’dik l-armonja li hi komunjoni u li aħna lkoll imsejħin biex ngħixu.”
Artiklu ppubblikat fil-gazzetta ‘Il-Lehen’, 23 ta’ April 2023. […]

Aħbarijiet

Solidarjetà mal-Pakistan

L-għargħar fil-Pakistan ħallew qerda kbira li qed jikkawżaw tbatijiet enormi. Kellna l-opportunità li nintervistaw lil Rubina Ashiq, fokolarina mill-Pakistan, li tkellmet dwar is-sitwazzjoni kerha ta’ pajjiżha u anki dwar l-għajnuna li l-Moviment tal-Fokolari qed jagħti biex itaffi xi ftit mit-tbatijiet ta’ dan il-poplu. […]

Aħbarijiet

Chiara Lubich: Inħarsu d-dar komuni tagħna

Silta minn ittra ta’ Chiara Lubich, il-fundatriċi tal-Moviment tal-Fokolari lil Nikkyo Niwano. L-istedina li hemm f’din l-ittra hi tassew attwali. Tistieden lil kull wieħed u waħda minna biex jagħti s-sehem tiegħu għall-ħarsien tad-dar komuni tagħna. […]

Aħbarijiet

Indja – Solidarjetà fi żmien ta’ prova

Matul il-pandemija l-komunità tal-Fokolari ħadmet bla waqfien. Illanċjat azzjoni ta’ qsim tal-ġid fuq livell nazzjonali biex setgħet toffri għajnuna ekonomika lil min tilef ix-xogħol jew lil min għandu bżonn ta’ fondi biex jixtri l-bżonnijiet ta’ kuljum. […]

Aħbarijiet

Siġra tal-Milied għar-refuġjati

“Meta waħda mill-grupp tagħna qaltilna li għandha siġra kbira tal-Milied li xtaqet tagħtiha, mill-ewwel bdejt naħseb kif l-aħjar stajna nagħmlu użu minnha.” Esperjenza marbuta maċ-ċirkostanzi partikulari li qed ngħixu fihom minħabba l-pandemija. […]