Novità editorjali: “Ngħixu l-Kelma”

Ġabra ta’ 100 Kelma tal-Ħajja, meħuda minn madwar 350 li Chiara Lubich, il-Fundatriċi tal-Moviment tal-Fokolari, kitbet bejn l-1943 u l-2008. Il Kelma tal-Ħajja tiġi ppublikata f’iktar min 96 lingwa, fosthom anke bil-Malti.

Prezz: €10.00

IL-KELMA TAL-ĦAJJA hi parti mill-patrimonju letterarju kbir ta’ Chiara Lubich. Kienet hi stess li welldet l-idea ta’ dan il-fuljett, li aktar minn kumment dwar siltiet mill-Evanġelju, hu kitba kariżmatika, intuwizzjoni, dawl, li jqanqal lil min jaqraha biex jgħix il-Kelma t’Alla u jsarrafha f’ħajja.

Sa mill-bidunett, il-Kelma tal-Ħajja nkitbet bilħsieb li tasal għand kulħadd, u għalhekk dejjem ġiet ippreżentata bħala fuljett modest, u nkitbet b’lingwaġġ li kulħadd jista’ jifhmu, bi stil inċiżiv u dirett.

Matul is-snin, din l-inizjattiva sempliċi offriet kontribut siewi biex id-dinja nisranija tiskopri mill-ġdid jew tiskopri dejjem aktar il-Kelma t’Alla, fil-waqt li offriet “metodu” kif wieħed jgħix il-Kelma u jaqsam mal-oħrajn il-frott tal-għajxien tagħha.

F’dan il-ktieb, wieħed isib għażla ta’ 100 Kelma tal-Ħajja, meħuda minn ġabra ta’ madwar 350 li Lubich kitbet matul 60 sena ta’ ħajja, u li wieħed isib fihom xi ftit mill-wirt spiritwali li ħalliet.

Introduzzjoni għall-ktieb: Mons. Charles Jude Scicluna, Arċisqof ta’ Malta


© Moviment tal-Fokolari, Malta
© Fondazzjoni Dinja Magħquda – Moviment tal-Fokolari (Malta)
ISBN: 978-9918-0-0656-4
Prezz: €10

Dan il-ktieb jista’ jinxtara min Emmaus Bookshop, Birkirkara
(tel: +356 2149 8343)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.