Qrib ta’ min qed ibati

Kont insegwi l-Quddiesa ta’ Papa Franġisku li kienet tixxandar kuljum fuq it-TV u kliemu kien tassew jidħol f’qalbi. Fl-omelija li għamel fil-15 ta’ April,  il-Papa tkellem dwar il-faqar; saħaq li hawn ħafna faqar u li hemm bżonn  nagħtu lill-foqra d-dinjita’ tagħhom ta’ bnedmin.  Dakinhar, meta ħriġt biex nagħmel ix-xirja, nara raġel maħmuġ u bi ħwejġu mqattgħin, taħt tinda ta’ ħanut  jipprova jistkenn mix-xemx.

Meta mort lura d-dar, ħassejt li kelli nara x’nista’ nagħmel. Wara li qsamt dan ma’ oħti, lestejt xi ħaġa tal-ikel u mort nagħtihielu.  Jumejn wara erġajt mort biex nagħtih l-ikel li kont hejjejt għalih;  din id-darba mhux biss irringrazzjani, iżda qagħad jgħidli l-istorja tiegħu. Qalli li kif mietet ommu, ħuh keccieh ‘l barra mid-dar. Kien ilu għal xi żmien jorqod barra, għalkemm xi drabi kienu  jarawh il-pulizija u ma kienux iħalluh.  Qalli wkoll li xi social worker kien qed jagħmel ħiltu  biex isiblu xi mkien fejn idaħħal rasu.

Erġajt  mort infittxu drabi oħra, għax  kont lestejtlu xi ħaġa li sirt naf li kienet togħġbu, iżda qatt ma erġajt sibtu  hemm.  Bqajt ninteressa ruħi f’dan ir-raġel mill-aħjar li stajt u kont tassew kuntenta meta sirt naf li kien sab post  fejn joqgħod.   Din l-esperjenza ġabitni aktar qrib ta’ min hu waħdu u qed ibati, u indunajt kemm irrid noqgħod attenta u niftaħ qalbi  għal tant nies li qed ibatu u jum wara l-ieħor  jistennew l-għajnuna tagħna.

 E.P. (Malta)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.