Il-Komponent Elettroniku Nieqes

Esperjenzi dwar l-għajxien tal-Kelma tal-Ħajja: naħslu riġlejn xulxin kif għallimna Ġesu’.

Il-Komponent Elettroniku Nieqes

Naħdem f’kumpannija li tagħmel il-komputers. Kont ili xhur infittex komponent elettroniku partikulari  li kien ibaxxi  sew il-prezz ta’ prodott li konna qed naħdmu fuqu, iżda ma stajt insibu mkien, u għalhekk iddeċidejt li niddisinjah jien. Waqt laqgħa li nagħmlu kull ġimgħa, indunajt  li kienet ġejja ġimgħa b’ħafna xogħol, u għalhekk tlabt biex l-ordni għal dan il-komponent iħalluha għall-ġimgħa ta’ wara.

Waqt din il-laqgħa sirt naf ukoll li wieħed mill-kollegi tiegħi kien għaddej minn żmien diffiċli fil-familja tiegħu u qalli li ma kienx lesta xi xogħol li kien fdat f’idejh. Il-boss ċanfru, u jien kont pront  offrejtlu l-għajnuna tiegħi. Iżda, wara ndunajt li ma kienx ser ikolli ħin  inwettaq il-proġett li kelli nagħmel jien u kien ser ikolli nibqa’ naħdem tard il-ġimgħa kollha. Meta mort lura l-uffiċċju nsib lil xi ħadd  jistennieni; ma kellix appuntament miegħu. Kien l-aġent tal-komponent li kont qed infittex.  (M.A. L-Italja)

Fil-bitħa tagħna

Bosta tfal li joqogħdu n-naħa tagħna  jiġu jilagħbu mat-tfal tagħna fil-bitħa tal-blokk ta’ appartamenti fejn noqogħdu aħna. Kien jiġi wkoll  Robert,  tifel b’ħafna problemi,  li  dejjem jiġġerra fit-toroq u spiss jiġġieled mal-oħrajn. Konna nafu li l-ġenituri tiegħu, li kellhom ħanut, ma tantx kellhom ħin għalih u li kien qed  irċievi għajnuna psikoloġika.

Darba smajnieh qed jerġa’ jiġġieled. Il-mara u jiena riedna nuruh dik l-imħabba li jkellimna fuqha Ġesu’. Inżilna fil-bitħa; offrejnielu jitla’ magħna fid-dar tagħna, u  baqa’ jilgħab maż-żewġt itfal tagħna  in-nofstanhar kollu. Fil-ġranet ta’ wara, kull darba li s-sitwazzjoni kienet tkun xi ftit diffiċli, it-tfal kienu jġibuh id-dar tagħna.

Il-ġenituri tiegħu qalulna li Robert kien qal b’dak li kien qed jiġri lill-psikologu li jieħu ħsiebu, u dan qalilhom li l-imġiba ta’ Robert kienet  marret għall-aħjar u ma kienx hemm bżonn jibqa’ jieħu l-mediċina. (D.H. USA)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.