Margaret Karram – il-president il-ġdida

Margaret Karram – il-president il-ġdida

Il-Presidenza għall-Moviment tal-Fokolari fis-6 snin li ġejjien

Bħalissa l-Moviment tal-Fokolari qed jiltaqa’ għall-Assembea ġenerali li ssir kull sitt snin. Din hi t-tielet assemblea wara l-mewt tal-fundatriċi tiegħu Chiara Lubich. Wara tlett ijiem ta’ rtir u preżentazzjoni ta’ rapport minn Maria Voce, li mexxiet il-Moviment għal dawn l-aħħar tnax-il sena, bdew il-votazzjonijiet għat-tmexxija fis-sitt snin li ġejjien.

F’komunikat stampa maħruġ mill-Uffiċċju Informazzjoni tal-Fokolari fl-1 ta’ Frar tħabbar li:“Margaret Karram,  ġejja mill-Art Mqaddsa, kienet eletta President tal-Moviment tal-Fokolari fil-31 ta’ Jannar 2021 b’aktar minn żewġ terzi tat-359 parteċipant mid-dinja kollha li qed jieħdu sehem fl-Assemblea Ġenerali tal-Moviment tal-Fokolari”.

Karram twieldet Haifa, f’Izrael, fl-1962, minn familja Palestinjana. Ggradwat fil-Ġudaiżmu mill-Università Ebrajka ta’ Los Angeles. Wettqet diversi ħidmiet ta’ responsabbilità fil-Moviment u tat is-sehem tagħha f’diversi kummissjonijiet u organizzazzjonijiet li jaħdmu għad-djalogu bejn it-tliet reliġjonijiet monoteisti. Ilha mill-2014 tagħti sehemha fiċ-Ċentru Internazzjonali tal-Moviment bħala kunsilliera.

Fl-2013 rebħet il-Mount Zion Award għall-impenn tagħha biex ikun żviluppat id-djalogu bejn ir-reliġjonijiet u l-kulturi differenti u fl-2016 ġiet mogħtija l-Premju Internazzjonali S. Rita għall-ħidma tagħha biex jikber id-djalogu fost l-Insara, il-Lhud, il-Musulmani, l-Iżraeljani u l-Palestinjani permezz ta’ dak li wieħed jista’ jibda jgħix fil-ħajja ta’ kuljum.

In-nomina tagħha tħabbret wara li d-Dikasteru għal-Lajċi, il-Familja u l-Ħajja kkonferma l-elezzjoni tagħha, skont kif jitlob l-Istatut Ġenerali tal-Moviment tal-Fokolari, li jgħid li l-President il-ġdida għandha twettaq il-ħidma tagħha “b’fedeltà, spirtu ta’ servizz u sens ta’ knisja għall-ġid tal-membri tal-Opra u tal-Knisja universali” u li għandha tkun “sinjal ta unità” f’Moviment li jħaddan u jagħmel ħiltu biex iwassal il-messaġġ ta’ fraternità li Chiara Lubich, il-fundariċi tiegħu siltet mill-Vanġelu: “Missier, ħa jkun ilkoll ħaġa waħda” (Ġw 17, 20-26).

Maragaret Karram għandha bosta impenji u sfidi li qed jistennewha fis-snin li ġejjien; hi ġiet fdata b’ħidma ta’ tmexxija u direzzjoni f’Moviment li għandu dimensjoni globali u li jidħol b’mod profond fir-realtajiet u l-isfidi lokali u globali tal-umanità. L-Istatut ġenerali jindika wkoll “l-istil” li bih trid tiddistingwi ruħha l-ħidma tal-President; jgħid: “Il-presidenza tagħha trid tkun qabel kollox waħda ta’ mħabba għax hi trid tkun l-ewwel waħda li tħobb u taqdi lil ħutha fil-waqt li tiftakar fil-kliem ta’ Ġesu: “Min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu jkun ilsir ta’ kulħadd” (Mk 10:44).

Jesús Morán jerġa’ jkun elett ko-president

Wara l-votazzjoni għall-President, l-Assemblea vvutat ukoll għall-ko-president,u Jesús Morán ġie elett għat-tieni darba biex ikun il-Ko-president tal-Moviment tal-Fokolari. Id-Dikasteru għal-Lajċi, il-Familja u l-Ħajja kkonferma din in-nomina tiegħu fit-2 ta’ Frar.

Jesús Morán għandu 64 sena; twieled f’Navalperales de Pinares, Avila, Spanja. Iltaqa’ mal-messaġġ evanġeliku li jipproponi l-Moviment tal-Fokolari meta kien student universitarju permezz tax-xhieda ta’ xi wħud minn sħabu. Illawrja fil-Filosofija fl-Università Awtonoma ta’ Madrid, u mbagħad fit-Teoloġija Dommatika fl-Università Pontifiċja Kattolika f’Santiago, il-Ċile. Għandu dottorat fit-Teoloġija mill-Università Pontifiċja tal-Lateran, f’Ruma.

Mill-1996 sal-2004 hu kien id-delegat tal-Moviment tal-Fokolari għaċ-Ċile u l-Bolivja, fejn kien ordnat saċerdot fil-21 ta’ Diċembru 2002. Mill-2004 sal-2008 kien ko-responsabbli tal-Moviment fil-Messiku u Kuba.Fl-Assemblea Ġenerali tal-Fokolari li saret fl-2008, hu kien elett kunsillier ġenerali, u fl-2009 beda jagħmel parti mill-Iskola Abba, ċentru interdixxiplinari ta’ studju tal-Moviment, bis-sehem tiegħu fl-antropoloġija  teoloġika u t-teoloġija morali. Mill-2014 sal-lum hu kien ko-president tal-Moviment.

L-ewwel dmir tiegħu hu li jgħin u jikkollabora mal-president. L-Istatut tal-Moviment tal-Fokolari jitkellem dwar “unità profonda mal-president” biex tkun tista’ tiżen ideat u deċiżjonijiet, fi smigħ u tiftix komuni tar-rieda t’Alla. Hu responsabbli tas-saċerdoti li jaderixxu għall-Moviment, u jara l-ħajja interna u l-attivitajiet tal-Moviment ikunu konformi mat-twemmin u l-morali tal-Knisja.

Fil-jiem li ġejjien ikomplu jsiru l-votazzjonijiet biex jiġu eletti l-kunsillieri ġenerali u titkompla l-ħidma  dwar l-orjentamenti  u l-linji li l-Moviment irid jimxi fuqhom fis-sitt snin li ġejjien.

Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Moviment tal-Fokolari

Traduzzjoni bil-Malti: Vivienne Attard

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.