It-tmexxija l-ġdida tal-Moviment tal-Fokolari

 

It-tmexxija l-ġdida tal-Moviment tal-Fokolari tikkonsisti fil-president Margaret Karram (mill-Art Mqaddsa), il-ko-president Jesús Morán (minn Spanja), 22 kunsilliera ġenerali u Noreen Lockhart (mir-Renju Unit) u Flavio Roveré (mill-Brażil), li ġew eletti rispettivament mis-sezzjoni tal-fokolarini nisa u dik tal-fokolarini rġiel biex ikunu responsabbli ta’ dawn iż-żewġ sezzjonijiet tal-Opra.

It-22 kunsilliera ġenerali, li kienu eletti mill-Assemblea Ġenerali 2021, jiġu minn 17-il pajjiż f’4 kontinenti. Huma ta’ età bejn it-52 u s-70 sena, u jirrappreżentaw il-multikulturalità li minnha jingħaraf il-Moviment. Ħafna minnhom għexu mhux biss f’pajjiżhom imma wkoll għamlu esperjenza f’diversi pajjiżi oħra. Dan hu importanti biex jifhmu aktar il-karatteristiċi, il-bżonnijiet u l-isfidi tal-pajjiżi li fihom jgħixu dawk li jħaddnu l-messaġġ tal-unità tal-Moviment tal-Fokolari.

Skont l-Istatut Ġenerali tal-Moviment tal-Fokolari, din it-tmexxija trid taħdem “biex tiggarantixxi u ssaħħaħ l-unita’ fil-Moviment kollu, fil-waqt li twasslu biex iwettaq l-iskopijiet tiegħu u tieħu ħsieb il-kordinament bejn id-diversi partijiet tiegħu.”

Nhar it-Tlieta 2 ta’ Marzu, il-president Margaret Karram tat lill-kunsilliera eletti r-responsabbiltajiet ġodda tagħhom li jinkludu kemm aspetti differenti fil-ħajja tal-Moviment kif ukoll id-diversi oqsma ġeografiċi fejn jinsab.

F’din l-okkażjoni, il-President saħqet dwar ix-xewqa tagħha li fiċ-“Ċentru tal-Moviment”, bħal f’kull tmexxija oħra li hemm fih, isaltan spirtu profond ta’ servizz bejn aħwa li jitwieled mill-imħabba tal-Vanġelu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.