Margaret Karram: Inħallu r-rikonċiljazzjoni u t-talb ikunu fil-qalba ta’ ħajjitna

Fil-waqt li qed tkompli tiżdied dejjem aktar il-vjolenza fl-Art Mqaddsa, fil-Kolumbja, f’Myanmar u f’diversi pajjiżi tal-Afrika, il-President tal-Fokolari tappella lill-komunità tal-Moviment fid-dinja kollha sabiex mill-ġdid ipoġġu d-djalogu u t-talb, toroq li jwasslu għall-paċi vera, fil-qalba tal-ħajja u ta’ kull ħidma.

Ma nistgħux ma nisimgħux l-għajta ta’ tbatija li f’dawn il-ġranet qed tasal minn bosta postijiet fid-dinja, għax mill-ġdid il-paċi hi mhedda.

Qed nirreferi għall-protesti  ta’ vjolenza li ilhom isiru għal bosta ġranet f’diversi bliet tal-Kolumbja, għall-poplu ta’ Myanmar li ilu jbati xhur sħaħ u s’issa  għadu mhux qed jara  ebda xaqq ta’ dawl dwar paċi u libertà, għal diversi postijiet fl-Afrika li minħabba motivi differenti huma mifnija bi vjolenzi li qishom ma jispiċċaw qatt.

U x’ingħidu għas-sitwazzjoni li reġgħet faqqgħet f’dawn il-ġranet f’Ġerusalemm, f’Haifa, fl-istrixxa ta’ Gaza u f’ħafna bliet oħra tal-Art?

Hi sitwazzjoni li nħossha fuq ġildi; l-aħbarijiet dwar bumbardamenti u mwiet li qed jiżdiedu kuljum, qed jerġgħu jkebbsu f’qalbi  tbatija kbira, anki għax din hi l-art fejn twelidt u kbirt.

Lil dawk kollha li qed jgħixu f’dawn is-sitwazzjonijiet ta’ vjolenza u li spiss jirriskjaw ħajjithom, nixtieq ngħidilhom li jien magħquda  magħhom aktar minn qatt qabel! Noffri u nitlob kuljum biex il-bumbardamenti u l-vjolenza bejn gruppi differenti jiefqu, ħalli ma jintilfux aktar ħajjiet, u biex  il-paċi terġa’ tkun il-ġid suprem għal kull persuna, għal kull poplu u gvern.

Din l-art b’feriti fondi, iżda wkoll b’ħafna rikkezza frott tal-popli differenti  li jgħammru fiha, naqqxet f’ruħi ċ-ċertezza li d-djalogu biss, xi drabi mgħix anki b’mod erojku,  jista’ jibni l-paċi vera f’dawk il-postijiet fid-dinja fejn hi nieqsa.  Illum qed inħoss li għandi nistieden lil kulħadd biex  niskopru mill-ġdid li aħna lkoll aħwa, ulied tal-istess Missier, bla  ma nħallu  l-mibegħda taħkimna jew  naqgħu fit-tentazzjoni li naraw biss il-parti tagħna.

Ejjew  flimkien nieħdu l-impenn li npoġġu r-rikonċiljazzjoni u d-djalogu fiċ-ċentru tal-ħsieb tagħna u tal-ħajja tagħna, tal-ħajja tal-komunitajiet tagħna, tal-popli tagħna:  djalogu ma’ kulħadd, bla ma nħallu barra lil ħadd, djalogu li jissarraf f’politika ġusta li tilqa’ u tirrispetta d-diversità.

Jibqa’ l-fatt li jista’ jkun hemm sitwazzjonijiet estremi u ta’ disperazzjoni fejn jidher impossibbli li ssib soluzzjoni, iżda ħafna drabi sperimentajna li l-imħabba dejjem issib il-mezz kif tasal fil-qalb tal-ieħor. Hemm kitba ta’ Chiara Lubich dwar dan li dejjem timlieni bit-tama u bil-kuraġġ, u nixtieq naqsamha magħkom:

“Jekk aktar bnedmin jaċċettaw it-tbatija għall-imħabba, it-tbatija għall-imħabba tista’ ssir l-arma l-aktar qawwija li tagħti lill-umanità d-dinjità l-aktar għolja tagħha:  li mhijiex wisq li tħossha ġabra ta’ popli, wieħed ħdejn l-ieħor, iżda li tkun poplu wieħed, familja waħda”.

Ejjew inżommu t-tama ħajja! Fil-waqt li nġeddu l-imħabba tagħna lejn xulxin, ejjew nitolbu aktar  għal min qed ibati, għal dawk li tilfu ħajjithom, għal min m’għandux ċertezza dwar il-ġejjieni. Imma fuq kollox ejjew nitolbu lil Alla li jagħtina l-ġid l-aktar kbir għall-bnedmin kollha: id-don ta’ paċi ġusta u dejjiema.

Margaret Karram
President tal-Moviment tal-Fokolari

1 Comment

  1. Grazie Margaret, del messaggio: confermo con tutto me stesso la mia unita’ totale pregando per questa intenzione e facendo ttutto almeno intorno a me ovunque piu’ unita possibile…
    That all may be one even in these cojntries and I will start spreADING UNITY ALL AROUND, WITH gOD’S HELP
    nIPPRUVAW INKOMPLU KEMM NISTGFHU INXERRDDU aktar imhabba u ghaqda nibdew mill-ambjent fejn qedghdin… Sliem lil kulhadd fr silvester bonavia ofmcap

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.