Papa Franġisku: “Ekoloġija integrali teħtieġ konverżjoni profonda”

Messaġġ ta’ Papa Franġisku  lil dawk li ħadu sehem fil-konferenza internazzjonali organizzata minn EcoOne, l-inizjattiva ekoloġika  tal-Moviment tal-Fokolari.

Din il-konferenza li saret onlajn mit-23 sal-25 ta’ Ottubru 2020 minn Castel Gandolfo, Ruma kienet attività  biex tfakkar il-ħames anniversarju tal-Enċiklika Laudato si.

“ (…) Nixtieq nesprimi l-gratitudni tiegħi lejn EcoOne, l-inizjattiva ekoloġika tal-Moviment tal-Fokolari u lil dawk li jirrapreżentaw id-dikasteru għall-Promozzjoni Sħiħa tal-Iżvilupp Uman u lill-Moviment Dinji Kattoliku Dwar il-Klima, li  kkolaboraw  biex setgħet issir din il-konferenza. Din l-laqgħa tagħkom dwar: “Toroq ġodda lejn ekoloġija integrali: ħames snin wara l-Laudato si ‘  turi rabta bejn l-umanità u l-għożża tad-dinja tagħna aspetti differenti: etiku, xjentifiku, soċjali u teoloġiku.

Filwaqt li nfakkar f’kemm Chiara Lubich kienet konvinta li d-dinja ġġorr fiha kariżma ta’ unità, nawgura li din il-perspettiva tagħha tiggwida l-ħidma tagħkom u tagħrfu li “kollox hu marbut flimkien” u li “t-tħassib għall-ambjent irid jimxi id f’id ma’ mħabba sinċiera għall-bnedmin u impenn kostanti dwar il-problemi tas-soċjetà” “( Laudato si ‘ , 91).

Fost dawn il-problemi jinħass il-bżonn urġenti ta’ mod  soċjo-ekonomiku ġdid u aktar inklussiv, li juri l-verità li aħna “umanita waħda, magħmulin mill-istess ġisem, ulied ta’ l-istess art li tilqagħna fiha lkoll”( Ikoll Aħwa , 8). Din is-solidarjeta ta’ bejnietna u mad-dinja ta’ madwarna titlob rieda soda biex tiżviluppa u timplimenta miżuri konkreti, li jippromwovu id-dinjita tal-bnedmin kollha fir-relazzonijiet tagħhom  umani,  fil-familja u fix-xogħol, filwaqt li jissieltu kontra strutturi li jikkawżaw il-faqar u jaħdmu biex iħarsu l-ambjent naturali.

L-iżvilupp ta’ ekoloġija integrali jeħtieġ konverżjoni interjuri profonda kemm fuq livell personli kif ukoll fuq livell komunitarju. Filwaqt li teżaminaw  l-isfidi li rridu naffrontaw illum, li jinkludu t-tibdil fil-klima, il-ħtieġa ta’ żvilupp sostenibbli u s-sehem tar-reliġjon fil-kriżi ambjentali, huwa essenzjali li wieħed iwarrab għal kollox il-loġika tal-isfruttament u l-egoiżmu u jippromwovi stil ta’ ħajja sobreja, sempliċi u umli (ara  Laudato si ‘ , 222-224).

Nittama li l-ħidma tgħin sabiex fil-qalb ta’ ħutna tissaħħaħ dik ir-responsabbilta’ li għandu jkollna lejn xulxin, bħala wlied Alla u biex ikun hemm impenn imġedded ħalli nieħdu ħsieb il-ħolqien, li huwa rigal tiegħu.

Għeżież ħbieb, mill-ġdid nirringrazzjakom tar-riċerka tagħkom u tal-isforz kollaborattiv  biex tfittxu toroq ġodda li jwasslu għal ekoloġija integral għall-ġid komuni tal-familja umana  u tad-dinja. Filwaqt li nesprimi l-awguri tiegħi u talb għall-ħidma tagħkom waqt din il-laqgħa, nitlob li fuqkom, fuq il-familji u l-kollaboraturi tagħkom ikun hemm il-barka t’Alla, għajn ta’ għerf,  qawwa u sliem. U nitlobkom, jekk jogħġobkom tiftakru fija fit-talb tagħkom.”

Source: www.focolare.org

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.