Esperjenzi fuq l-azzjoni “Dare to Care”

Affarijiet żgħar fil-ħajja ta’ kuljum

Għandi ħanut li jlaqqagħni ma’ bosta nies, u dan għalija jfisser opportunita’ biex bl-affarijiet żgħar fil-ħajja ta’ kuljum  inkunu nista’ nagħti s-sehem tiegħi ħalli tinbena dik ix-xi ħaġa li tagħmilna tassew aħwa ta’ xulxin.

Ftit ilu, per eżempju, fetaħ ħanut ġdid qrib il-ħanut tiegħi;  ħassejt li  kelli mmur  insellem lis-sid ta’ dan il-ħanut  u noffrilu l-id tal-ħbiberija. Mhux l-ewwel darba, li niltaqa’ ma’ xi ħadd li jkollu bżonn ta’ xi lift bil-karrozza, nagħmel ħilti  biex inwarrab il-pjanijiet li jkolli ħalli ngħin lil dik il-persuna mill-aħjar li nista’. Sirt naf kemm persuna kienet qed tkun imweġġa’ minħabba l-kritika li kienet qed issirilha;  meta ltqajt magħha wara li sirt naf b’din il-ħaġa, ħassejt li għandi nuriha l-kwalitajiet sbieħ li hemm fiha.

Mara li tilfet lil binha xi sena ilu qasmet miegħi n-niket tagħha: qaltli li ma kenitx preżenti għall-funeral  u li tant xtaqet iżżur il-qabar tiegħu.  Iddeċidejt li nixtri ftit fjuri u mmur magħha  ċ-ċimiterju.  Wara, stajt nara kemm  din il-mara kienet  aktar mistrieħa.

Huma tassew affarijiet żgħar, iżda aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar ninduna li dawn mhux biss ikabbbru r-rabta tiegħi mal-oħrajn, iżda anki jsaħħu r-rabta tiegħi ma’ Alla.

J.F. (Malta)

 

“Baby Shower” speċjali

Nagħmlu xogħol volontarju ma’ nisa vulnerabli u sirna nafu li waħda minnhom kienet qed tistenna tarbija. Din il-mara għandha storja ta’ ħafna uġigħ il-qalb, u xtaqna nuruha li mhijiex waħidha f’din it-tqala. Iddeċidejna li nagħmlulha “baby shower”. Id-deċiżjoni wasslet għal tellieqa kbira ta’ mħabba li fiha daħlu wkoll xi ħbieb tagħna: kien hemm min ħa ħsieb il-kejk, xi ħaddieħor ħa ħsieb l-ikel u waslet ukoll abbundanza ta’ rigal.

Waqt dan il-festin ċkejken din il-mara sabet l-okkażjoni li titkellem magħna bl-aktar mod miftuħ dwar il-ħajja li tgħix u dak li qasmet magħna kompla jsaħħaħna fil-fehma li aħna għandna dmir wieħed: li nħobbu bla ma niġġudikaw.

Wara dan il-festin waħda minna qalet: “Tgħallimt lezzjoni mill-aktar prezzjuża: issa li sirt naf is-sitwazzjoni li jsibu ruħhom fiha dawn in-nies, inħoss il-bżonn li nifhem aktar id-diffikultajiet tagħhom u nħobbhom sal-aħħar”.

A.V. (Malta)

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.