Milied mimli tjubija

Messaġġ tal-Awguri tal-Milied mill-President tal-Moviment tal-Fokolari, Maria Voce.

Il-Milied it-tajjeb, il-Milied it-tajjeb lil kulħadd!

U x’Milied f’din is-sena  ta’ pandemija! Milied fil-pandemija. Qed naraw ħafna affarijiet koroh: faqar  li jġib miegħu l-ġuħ,  ġuħ li qiegħed  dejjem aktar jinfirex;   gwerer li ma jidhrux u oħrajn li għadhom għaddejjin; diżastri minħabba l-klima  u bidliet li qed ikunu ta’ riskju għad-dar komuni tagħna.U dan kollu jwassalna biex ngħidu: imma  Ġesù ġie f’din id-dinja, ġie u sar bniedem, u ħa fuqu dak kollu li hawn f’din id-dinja; ġie għax iħobbna  u  ried  jurina l-imħabba tiegħu.

Għalhekk, meta naraw din l-imħabba kbira tiegħu, min-naħa l-waħda  nagħrfu  x-xejn tagħna  u nħossuna grati lejh għal din l-imħabba li Hu jurina; u min-naħa  oħra  Hu jqanqalna  biex nagħmlu bħalu. Hu jħeġġiġna nħarsu madwarna  u nippruvaw naslu għand kulħadd; nibdew minn dawk li huma mwarrbin, il-foqra, dawk l-aktar umli, l-abbandunati, l-immigranti, dawk li jinsabu waħidhom, il-morda, it-tfal,  dawk kollha li huma fil-bżonn. U jħeġġiġna nħobbuhom b’kull mod li nistgħu: naqsmu magħhom  l-għożża  u l-ħsieb tagħna,  naqsmu magħhom il-ġid li għandna, u anki nkunu lesti li nirriskjaw ħajjitna għalihom kif għamel Hu.

Hekk allura jkollna  tassew Milied tajjeb, jiġifieri jkun Milied mimli tjubija,  u għax ikun Milied mimli b’dak li hu tajjeb, ikun  ukoll Milied ta’ serenità, ta’ tama, ta’ ferħ.

Il-Milied it-tajjeb lil kulħadd!

Maria Voce


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.