“Għinu lil kulħadd jesprimu ruħu bl-aktar mod liberu.”

“Għinu lil kulħadd jesprimu ruħu bl-aktar mod  liberu” – hekk qalet Maria Voce, il-President tal-Moviment tal-Fokolari,  lill-membri tal-Kummissjoni li ġiet imwaqqfa biex tieħu ħsieb it-tħejjija għall-Assemblea Ġenerali tal-Moviment li ser issir f’Settembru 2020.

Din il-Kummissjoni trid  thejji kemm il-parti  organizzattiva tal-Assemblea kif ukoll il-kontenut tagħha, u hemm fiha 18-il membru ġejjien mill-ħames kontinenti li jirrappreżentaw il-Moviment tal-Fokolari  bil-vokazzjonijiet, il-friegħi u  l-espressjonijiet differenti li jħaddan fih.

L-ewwel laqgħa ta’ din il-kummissjoni saret f’Castel Gandolfo, Ruma, bejn l-24 u s-26 ta’ Mejju u l-Ħadd 26 ta’ Mejju ltaqgħet mal-Kunsill Ġenerali tal-Moviment. F’din il-laqgħa  Jesús Morán, il-kopresident tal-Moviment, saħaq fuq “l-importanza partikulari” tal-Assemblea 2020, minħabba l-fatt li Maria Voce ma tistax tkun eletta president għat-tielet darba; u kif qal hu stess  din il-bidla ser iġġib magħha  pass importanti għall-Moviment kollu, li “nixtiequ niżguraw ruħna li jsir bl-aktar mod liberu”.

Meta Maria Voce ġiet mistoqsija jekk għandhiex xi temi li tixtieq tissuġġerixxi għal din l-Assemblea, hi wieġbet: “La għandi u lanqas nixtieq li jkolli għax ma rridx nikkundizzjona l-esiġenzi  li l-Moviment għandu bħalissa”.

Fix-xhur li ġejjien il-Kummissjoni trid tibda proċess li permezz tiegħu tiġbor materjal  mid-dinja kollha dwar it-temi l-aktar importanti li l-Moviment irid jiffaċċa fis-snin li ġejjien u li l-Assemblea trid tesprimi ruħha dwarhom; trid tindividwa persuni adatti u lesti li jkunu kandidati għall-ħatriet ta’ President, Ko-President u kunsilliera; tħejji  u tipproponi programm għall-Assemblea, u jrid jirnexxilha tesprimi kemm jista’ jkun ir-realtajiet tal-Moviment fid-diversi espressjonijiet kulturali tiegħu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.