“Għaliex irrid naraha tgħix fik”

Festa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema

“… Dħalt fi Knisja u b’kunfidenza kbira staqsejt lil Ġesu’: ‘Għaliex Int, li int Alla u ridt li tibqa’ magħna hawn fuq din l-art, f’kull parti tad-dinja fl-Ewkaristija mqaddsa, ma sibtx xi mezz kif tħalli magħna anki lil Marija, l-omm tagħna lkoll li tant neħtieġu l-għajnuna tagħha fil-vjaġġ tal-ħajja.’

U mis-skiet tat-tabernaklu deherli li bħal smajtu jweġibni: ‘Ma ħallejtx lil Marija fuq l-art għaliex irrid naraha tgħix fik. Anki jekk m’intomx bla tebgħa ta’ dnub, imħabbti ssaffikom, u intom tiftħu dirgħajkom u qlubkom ta’ ommijiet għall-bnedmin kollha, li llum ukoll huma bil-għatx għal Alla u għall-Omm tiegħu.

Issa jmiss lilkom li ttaffu t-tbatijiet, tfejqu l-ġrieħi, tixxuttaw id-dmugħ. Kantaw il-litaniji u fittxu li jkunu għalikom bħal mera.'”

Chiara Lubich, Meditazzjonijiet, p.44


 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.