Il-Kmandament il-Ġdid

© M. Cristina Criscola, ‘Amore scambievole’ – Loppiano, 1984

Qed ngħixu l-aktar mumenti prezzjużi tas-sena (…). Illum hu Ħamis ix-Xirka!

Bħal-lum, ħafna snin ilu, Ġesu’ tal-Kmandament il-Ġdid lid-dixxipli tiegħu; tahom dak il-kmandament li hu l-liġi fundamentali u l-bażi ta’ kull ħaġa oħra li ngħixu (…).

Bħal-lum, Ġesu’ talab għall-unita’: “Missier, ħa jkunu lkoll ħaġa waħda”.

Bħal-lum, Ġesu’ waqqaf l-Ewkaristija, li twasslu biex ikun preżenti fostna u allura biex inkunu ħaġa waħda miegħu u bejnietna.

Bħal-lum waqqaf is-saċerdozju, li jwassal biex ikollna l-Ewkaristija.

Tana dan kollu f’jum wieħed! X’irridu aktar? Huwa l-waqt li nirringrazzjawH minn qalbna (…). Kif kienet tkun ħajjitna mingħajr il-kmandament il-ġdid, mingħajr l-Ewkaristija, mingħajr l-ideal tal-unita’?

Silta meħuda minn kitba ta’ Chiara Lubich, 16 ta’ April 1981

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. See our website data policy in the footer below.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.