Esperjenzi

Ngħixu l-Vanġelu

Biex nilqgħu l-miġja ta’ Ġesu’, irridu negħlbu l-biża’ u l-firdiet. “Tifla bi bżonnijiet speċjali: Omm u missier qatt ma jistennew li jkollhom tarbija bi bżonnnijiet speċjali. Meta aħna għaddejna minn dan, marti li ġa kienet xi ftit fraġli, waqgħet f’depression kbira. Sibt ruħi nieħu ħsieb il-familja b’mod li qatt ma kont qed nistennieh. […]