Kelma tal-Ħajja

Kelma tal-Ħajja – Jannar 2019

“GĦANDEK TFITTEX IL-ĠUSTIZZJA, U L-ĠUSTIZZJA BISS” (DT 16,20).
Fil-ktieb tad-Dewteronomju nsibu sensiela ta’ diskorsi li Mosè qal lejn tmiem ħajtu. Fihom hu jfakkar il-liġijiet tal-Mulej lill-ġenerazzjonijiet il-ġodda, waqt li mill-bogħod jixxennaq għall-Art Imwiegħda li lejha b’kuraġġ kbir kien qiegħed imexxihom. […]