Il-laqgħa tar-responsabbli tal-Moviment tal-Fokolari tiftaħ bil-messaġġ tal-Papa

Ferħ mhux tas-soltu għal dawk responsabbli tal-Moviment tal-Fokolari miġbura flimkien fiċ-Ċentru, Ruma, għal-laqgħa annwali tagħhom, li ser issir mill-10 sat-23 ta’ Settembru, mhux biss għax reġgħu sabu ruħhom flimkien wara l-pandemija, imma wkoll għax wasal il-messaġġ mhux mistenni ta’ Papa Franġisku.

“Grazzi ħafna ta’ tant aħbarijiet sbieħ. Jien qrib tiegħek u tagħkom ilkoll. Nitlob għalikom u jekk jogħġobkom, intom itolbu għalija”. Papa Franġisku hekk wieġeb lil Margaret Karram, President tal-Moviment tal-Fokolari, kliem li bihom hi għażlet li tagħti bidu għall-laqgħa li qed jieħdu sehem fiha dawk responsabbli tal-Moviment tal-Fokolari fid-dinja kollha u l-Kunsill Ġenerali tiegħu.

Margaret irrakkuntat, lill-104 li qed jieħdu sehem f’din il-laqgħa, li f’dawn l-aħħar ġranet hi ħasset li għandha tikteb lill-Papa biex tirringrazzjah talli hu dejjem qrib tagħha u tal-Moviment kollu, bit-tama li tagħmlu kuntent.

Fl-ittra li kitbitlu fis-6 ta’ Settembru, fost affarijiet oħra qaltlu: “Għaddew sena u seba’ xhur minn meta ġejt eletta President u nistqarr miegħek li dan kien żmien impenjattiv, b’bosta sfidi u deċiżjonijiet. Fhimt aktar dak li tgħid int, li biex nikbru hemm bżonn li ‘ninżabru’. Tit-tiġdid tal-għażla tiegħi ta’ Ġesu Msallab u Abbandunat meta nħaddnu f’dawn l-isfidi, insib li tissaħħaħ l-umilta’ u tikber it-tama, u nħossni aktar f’għaqda miegħek, Santita, u ċerta li Alla qed iwettaq il-ħidma tiegħu.

Fl-istess waqt stajt nara wkoll jinbet ħafna frott; isiru passi spiritwali individwali u komunitarji, tingħata attenzjoni lill-imwarrbin u ssir ħidma konkreta favur min qed ibati”.

Hi temmet din l-ittra billi żgurat lill-Papa mit-talb tal-membri tal-Moviment. Tassew kienet sorpriża kbira meta l-għada rċeviet it-tweġiba tal-Papa miktuba minnu stess:

7.9.22

Lis-Sinjorina Margaret Karram,

Għażiża oħti,
Grazzi ħafna tal-ittra tiegħek. Grazzi ħafna ta’ tant aħbarijiet sbieħ.

Jien qrib tiegħek u tagħkom ilkoll. Nitlob għalikom, u jekk jogħġobkom, intom itolbu għalija.

Il-Mulej ibierkek u l-Madonna tħarsek.

Fraternament,

Franġisku

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.