Professur Uppadhyaya: bniedem ta’ djalogu

“Tagħraf dak li hemm f’qalbi, qabel ma jien stess inkun nista’ nifhmu”. Dan hu kliem li Professur Uppadhyaya qal lil Chiara Lubich, il-fundatriċi tal-Moviment tal-Fokolari. Min kien dan il-professur? Kien akkademiku Indjan magħruf sew; jgħallem il-hindu fl-istitut magħruf ta’ Bharatya Vidya Bhavan f’Mumbai.

Roberto Catalano, membru tal-Moviment tal-Fokolari, li għamel żmien jgħix fl-Indja, jirrakkonta li ltaqa’ ma’ dan il-professur meta beda jaħdem fil-Konsulat tal-Italja f’Mumbai. Jgħid li mill-ewwel ħassu milqut minn dan ir-raġel: mill-imġiba tiegħu, minn ħarstu, mis-serenità kbira li kellu fuq wiċċu, mill-mod kif jisma’ (…). Sar jafu aktar mill-qrib meta beda kors tal-lingwa hindi għax inzerta li kien l-għalliem tiegħu. Jirrakkonta li ma kienx biss professur li mingħandu titgħallem il-lingwa, iżda kien wieħed li jittrażmetti lezzjonijiet ta’ kultura u ħajja.

Għadda ħajtu jifforma l-persuni fil-kultura hindu, u kien magħruf bħala “guru” mhux biss għall-għerf tiegħu u għall-mod affaxxinanti li bih kien jgħallem, iżda fuq kollox minħabba li ħajtu kienet dawl fit-triq ta’ ħafna.

Dan ir-raġel ta’ għerf kbir u qalb kbira kien jgħix ħajja mill-aktar sempliċi f’appartament ċkejken fil-qalba ta’ Mumbai. F’dan l-appartament kienu jispikkaw l-ammont kbir ta’ kotba li kellu. Mhux l-ewwel darba li kien jistieden lil xi fokolarini biex imorru għandu għal xi kikkra te flimkien. Fokolarina qalet: “Meta kien jistedinna għandu, dejjem kien ikun irid jaf aktar dwar Chiara Lubich, dwar dak li qed nagħmlu u kont tara x’viżjoni wiesa’ kellu tad-dinja. Kien ħassieb profond, dejjem ifittex (…). L-umiltà intellettwali li kellu wasslitu biex jara dawl fil-ħsieb u l-ħajja ta’ Chiara. U xtaq ikun jaf aktar biex ikompli jgħaqqad l-istampa sħiħa tar-realtà dwar dak l-Assolut, li bħala Hindu hu kien jemmen fih”.

Dan il-professur iltaqa’ ma’ Chiara Lubich fl-2001 meta hi marret iżżur l-Indja għall-ewwel darba. Min kien preżenti, jiddeskrivi din il-laqgħa bħala waħda straordinarja, fejn qalb iltaqgħet ma’ oħra, u ħsieb iltaqa’ ma’ ieħor. Tnejn min-nies, daqshekk differenti minn xulxin, b’kultura u reliġjon daqshekk diversi, fehmu lil xulxin b’mod perfett. Dak li seħħ matul din iż-żjara fetaħ il-bieb għal djalogu aktar profond mal-Hindu.

Fil-fatt din ma kenitx l-unika laqgħa bejn il-Professur Uppadhyaya u Chiara Lubich, għax aktar ‘l quddiem kellhom l-opportunità jiltaqgħu diversi drabi, u ddjalogaw kemm fil-privat kif ukoll waqt konferenzi publiċi. F’waħda minn dawn il-konferenzi, il-professur kien sama’ lil Chiara titkellem fuq Ġesù Abbandunat. Meta spiċċat id-diskors tagħha, b’umiltà kbira, talab li jagħmel l-intervent tiegħu fejn stqarr li ma kellux ħila jifhem kif Alla jista’ jħossu abbandunat. Chiara ħasset li għandha twieġeb għal dak li qal u offriet tweġiba mill-isbaħ: tat it-tifsira fuq Ġesù msallab u abbandunat skont it-tagħlim kattoliku b’dik id-delikatezza kbira li jitlob id-djalogu. Meta spiċċat, il-professur qalilha: “Chiara, int tagħraf dak li hemm f’qalbi, qabel ma jien stess inkun nista’ nifhmu”.

Professur Uppadhyaya, li kien qrib ħafna tal-Moviment tal-Fokolari, temm il-vjaġġ tiegħu fuq din l-art ftit ġranet ilu. Hu emmen fid-djalogu, għex id-djalogu u l-esperjenza tiegħu hi xhieda li d-diversità fil-fidi m’għandhiex tkun xkiel biex jinbnew ir-rabtiet bejn il-bnedmin, anzi din tista’ tkun inċentiv biex dawn ir-rabtiet jikbru u jissaħħu.

Traduzzjoni ta’ Vivienne Attard

Source article: Why don’t we dialogue blogpost


1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.