Aħbarijiet

Papa Franġisku: “Id-dinja għandha bżonn tal-bennejja tal-għaqda u l-paċi”

Fl-okkażjoni tat-80 sena, mit-twaqqif tal Moviment tal-Fokolari, fis-7 ta’ Diċembru  2023, Papa Franġisku laqa’ f’udjenza privata lil Margaret Karram, President tal-Moviment tal-Fokolari, lil Jesús Morán, Ko-President, u lill-membri tal-Kunsill Ġenerali u lil dawk responsabbli tal-Moviment  fiż-żoni tad-dinja. Dan li ġej hu d-diskors li għamel il-Papa waqt din l-udjenza. […]

Aħbarijiet

Thank you Pope Francis!

On the 10th anniversary of Pope Francis’ pontificate, Margaret Karram, President of the Focolare Movement, has sent the Pope a message on behalf of the whole Movement which we publish here. […]

Spiritwalita'

Ġesu’ jrid li jagħti lilna il-paċi vera

Fil-messaġġ għall-55 Jum Dinji għall-Paċi, li Papa Franġisku ta fl-1 ta’ Jannar, hu qal: “Tiddjaloga jfisser tisma’, tikkonfronta, tiftiehem u timxi flimkien. Jekk dan kollu tagħtih imbuttatura fost il-ġenerazzjonijiet ikun ifisser li trattab l-art iebsa u sterili tal-kunflitt u tar-rimi biex tiżra’ ż-żerriegħa ta’ paċi dejjiema u mifruxa ma’ kullimkien”. Fis-silta li ġejja, Chiara Lubich ukoll tistedinna nibnu relazzjonijiet ta’ djalogu li jwasslu għall-paċi. […]