Tajna l-imħabba u rċevejna l-imħabba

Ivana: Matul dan iż-żmien tal-COVID-19, qed ngħix waħda mill-isbaħ esperjenzi ta’ ħajti. Nagħti s-sehem tiegħi f’Ċentru għal nies vulnerabbli, iżda meta l-pandemija waslet hawn Malta, dan iċ-ċentru kellu jagħlaq il-bibien tiegħu. In-nies li jiġu għall-għajnuna nafhom sew u ħassejt li ma stajtx nabbandunhom. Għalhekk offrejt li nibqa’ nagħmel ix-xogħol li kont qed nagħmel mid-dar tiegħi. Dan kien ifisser li kelli nwassal affarijiet tal-ikel u xi ikliet imsajrin lil bosta familji.

Iżda mill-ewwel sibt ħafna għajnuna: kien hemm min offra l-affarijiet u kien hemm ukoll numru ta’ voluntiera li offrew li jmorru jqassmuhom f’diversi postijiet ta’ Malta. Ħbiebi tal-Fokolar u oħrajn offrew is-servizz tagħhom. Id-dawl ta’ Ġesu’ f’nofsna għenna biex naslu għal dak kollu li kellna bżonn u kollox mexa sew.

Aktar ‘l quddiem ġejt avviċinata minn confectioner magħruf li xtaq jagħti xi affarijiet tal-ikel għall-Ħadd il-Għid lil 200 ruħ. Emmint li Alla għandu l-mod tiegħu kif jaħdem, u kont naf li ser insib l-għajuna biex nagħmel dan. Mill-ewwel sibt disa’ voluntiera lesti biex iqassmu dan l-ikel. Fosthom kien hemm żewġi, binti  u xi ħbieb tal-fokolare: grupp tassew sabiħ li ma’ kull kaxxa u bajda tal-Għid  wasslu wkoll l-imħabba anki lil dawk it-tfal kollha li ltaqgħu magħhom.

Steph: Meta bdiet  il-pandemija tal-Covid-19, kien hemm numru ta’ nies mill-parroċċa tiegħi li mill-ewwel bdew jorganizzaw ruħhom biex jgħinu fejn jidħol it-tqassim tal-ikel lill-anzjani. Kont lesta li ngħin iżda qatt ma sejħuli għaliex in-nies tal-ħwienet bdew imorru huma stess iqassmu x-xirjiet. Għalhekk meta sirt naf li kien hemm bżonn ta’ voluntiera biex iqassmu affarijiet tal-ikel lil dawk fil-bżonn kont kuntenta li stajt ngħin. Ħassejt li l-proxxmu jrid jiġi qabel kollox, u li kien hemm bżonn ma nibqax komda d-dar. Xtaqt ukoll ngħix  ir-Randan  b’mod aktar sħiħ.

Kollox mar tajjeb meta morna nqassmu l-ikel u n-nies kienu kuntenti ħafna.  Imbagħad ġejt mitluba ngħin fit-tqassim tal-ikel f’Ħadd il-Għid. F’kull basket tal-ikel kien hemm ukoll talba ta’ ringrazzjament lil Alla  u bajd tal-Għid għat-tfal.

Ħadna l-prekawzjonijiet kollha: żammejna d-distanza  meħtieġa u wżajna  wkoll is-sanitizer. Għal darb’oħra stajt nara lil Kristu f’għajnejn dawk li morna nżuruhom, u l-ferħ li ħassejt f’dan Ħadd il-Għid kien tassew xi ħaġa speċjali.

Meta mort lura d-dar sibt li r-raġel u t-tifla kienu ħejjew ikla tassew tajba u l-boyfriend tat-tifla ħa ħsieb jara  li  fil-ġnien kollox kien f’postu biex niċċelebraw flimkien l-ikla tal-Għid. Ħassejt l-imħabba tagħhom u rajt kemm hu veru l-kliem tal-Vanġelu: “Agħti  u jingħatalek!”.

Julia: Meta ġejt mitluba biex ngħin fit-tqassim tal-ikel f’Ħadd il-Għid mill-ewwel  aċċettajt, għalkemm stajt nara li kien hemm xi wħud fil-familja li bdew jibżgħu xi ftit  li kont ser immur fid-djar tan-nies minħabba l-pandemija.

Wasal Ħadd il-Għid u morna l-Belt niġbru l-ikel li konna ser inqassmu. Poġġejnieh fil-karrozza tagħna; iżda meta lestejna u ġejna biex nitilqu, il-karrozza ma riedet tistartja b’xejn. Ħsiebi mill-ewwel mar fuq il-familji li kienu qed jistennew l-ikel li kellna noħdulhom. Fdajt kollox f’idejH u flimkien maI-mama li wkoll kienet qed tgħin, ippruvajna naraw x’nistgħu nagħmlu. Ċempilna lill-papa, li telaq kollox u ġie biex jara kif seta’ jgħinna.

Minħabba li kien Ħadd il-Għid ma kienx faċli ssib  towing service. Iżda l-papa li tant hu kreattiv f’imħabbtu sab rimedju u fi ftit ħin rajna jasal tow truck u jipparkja viċin tagħna. Id-driver ta ħarsa lejn il-karrozza u offra li jipprova jistartjaha.

Intant il-mama u jiena tlaqna biex immorru nqassmu l-ikel  għax ma xtaqniex inkunu tard, u l-papa baqa’ hemm jara x’ser isir mill-karrozza. Fi ftit ħin id-driver tat-tow truck  irranġa u l-karrozza bdiet taħdem, u dan ma ried ebda ħlas. Meta spiċċajna nqassmu l-ikel u wasalna lura d-dar, il-papa kien ġa qiegħed hemm.

Kien Ħadd il-Għid tassew speċjali. Tajna l-imħabba u rċevejna l-imħabba. Tant ħassejtni tajba waqt li kont qed inkellem lil dawk li morna nżuruhom għalkemm kellna nżommu ‘l bogħod minn xulxin.  Ħassejtni tassew kuntenta!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.