Bl-isbaħ xewqat għal Milied u Sena Ġdida ta’ paċi u fraternità!

Rakkmu tad-Deheb

Pace, Paċi, Salam, Shalom
Ħabib, fejn tinsab?
Infittxek tul it-toroq ta’ madwar, u f’dawk ʹil bogħod tal-belt…
imma ma nistax nilmħek.

Infittex fi qlub in-nies
U lanqas hemm ma nista’ nsibek.
Qed nibki ddisprata
u nsaqsi ʹl kulħadd biex ifarraġ l-uġiegħ tiegħi.

Ma’ ħafna nies oħra nitfa’ ħarsti ʹl fuq u ngħid, “NEMMEN”.
U f’Dak li jista’ jibdel kollox
Inpoġġi t-tama tiegħi u nitolbU:
“Mulej, ibdel l-armi f’rakkmu tad-deheb.”

Agħtina lura l-paċi!
Iva, agħtina lura l-paċi!

Dan it-teżor prezzjuż tant mixtieq
Jerġa’ jqiegħed it-tbissima fuq fomm it-tfal, l-ommijiet, kulħadd.
Mhux li kien li l-gwerra tindifen ma’ kullimkien.
Kemm nixtieq li l-paċi tkun il-kelma waħdanija mnaqqxa f’kull qalb.

Mulej, minn din il-belt, fanal ta’ fraternità,
agħmilna strumenti ta’ unità.

Margaret Karram
Assisi, Diċembru 2023


Traduzzjoni ta’ Tony Aquilina

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.