l-Imħabba Infinita tħobbok!

“(…) Jum il-Qawmien.

Nixtieq nawguralek (…), għax naf  kemm tiswa int. La d-deheb u lanqas l-univers kollu ma jista’ jħallas għar-ruħ tiegħek mifdija bid-demm ta’ Alla.

Ma nafx jekk nistax niġbor fi ftit kliem dak li nixtieq ngħidlek; ismagħni:

Qum għal ħajja ġdida u emmen li Alla jħobbok.

Niżgurak mill-milja tal-ferħ fuq din l-art u ħajja ta’ alleluia  dejjiema.

Kull ferħ veru jinbet minn żewġ fjuriet uniċi li jistgħu jwarrdu f’ruħek:

ix-xewqa qawwija li tħobb u li tkun maħbub/a.

Il-qalb ċkejkna tiegħek hi misteru tal-Imħabba t’Alla.

Tkanta biss meta tħoss l-Imħabba Infinita u meta tħobb l-Imħabba Infinita.

Emmen: l-Imħabba Infinita tħobbok!

Ma nafx jekk inti  tħobbx l-Imħabba infinita li hu Alla; nittama u nawguralek dan għall-felicità tiegħek stess.

F’dan l-Għid agħmel pass u ibda għix għotja kontinwa ta’ mħabba.

Jalla li dak li qed nawguralek isir realtà”.

 

Silta minn ittra ta’ Chiara Lubich tal-1945

(Publikata fuq: “Chiara Lubich, Ittri tal-ewwel żmenijiet”, Città Nuova Editriċi, 2010)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.