Spiritwalita'

“Ħobbu l-għedewwa tagħkom”

Dan il-kliem hu tassew qawwi! Jibdel il-mod kif naħsbu u jwassalna biex niddrittaw it-tmun ta’ ħajjitna. Silta meħuda minn ħsieb ta’ Chiara Lubich imxandar fuq il-programm “Oggi e’ Domenica”, RAI GR2, Mejju 1978. […]

Spiritwalita'

Id-diplomazija divina

Fid-diplomazija divina hemm xi ħaġa kbira li forsi tinsab fiha biss: l-iskop tagħha hu l-ġid tal-oħrajn u għalhekk hi nieqsa minn kull forma ta’ egoiżmu. Meditazzjoni ta’ Chiara Lubich. […]