Għaddejna sitt ġimgħat ta’ qtigħ il-qalb

Kont għadni kif ġejt lura mill-Mariapoli li saret mis-6 sat-8 ta’ Marzu 2020,  imħeġġa għall-aħħar biex inkompli ngħix l-ispiritwalità tal-unità, meta wasal id-dar dak li ma kontx qed nistenna … ma kont naf xejn dwaru, li  ma xtaqtux u li mlieni bil-biża’!

Żewġi li kien għadu kif jasal  mil-Londra, ġab miegħu l-coronavirus. Għaddejna sitt ġimgħat ta’ qtigħ il-qalb, biża’, iżolament, solitudni u ħin twil ta’ skiet. Kellu jidħol l-isptar, u ma jmur qatt minn quddiem għajnejja l-mument meta waslet l-ambulanza u hu kellu jitlaq lejn l-isptar u jien bqajt waħdi d-dar. Bkejt ħafna u ngħalaqt fija nnifsi b’ansjeta’ kbira.

Kienet grazzja meta erġajt rajtu lura d-dar! Beda għalina t-tnejn żmiem ta’ kwaratina. Hu kellu jibqa’ għalih waħdu f’kamartu.

Illum 21 ta’ April hu s-46 anniversarju tat-tieġ tagħna; għada jispiċċa ż-żmien tal-kwarantina! X’ferħ! X’rigal sabiħ mingħand  Ġesu’ u Marija!

Għext trawma kbira, imma għextha ma’ Ġesu’ Abbandunat  u Marija Deżolata. Waslet il-Ġimgħa Mqaddsa, l-Għid, il-Ħadd tal-Ħniena Divina u tlabt ħafna. Matul dan iż-żmien, ħassejt is-sostenn u l-imħabba kbira ta’ dawk kollha li magħhom ngħix l-ispiritwalita’ tal-unità u sibt il-kuraġġ biex nibqa’ nħaddan lil Ġesu’ abbandunat. Erġajt qrajt ħafna minn dak li Chiara kitbet fil-ktieb “L-Għajta”;  ħassejtha miegħi u stajt indur lejha biex tinterċedi għall-fejqan ta’ żewġi.

Xi snin ilu kont xtrajt kartolina li fuqha kien hemm dan il-kliem: La Paura ha bussato alla porta . Ha risposto la Fede. Fuori non c’era piu’ nessuno’ . ( Il-biża’ ħabbat il-bieb. Wieġbet il-Fidi . Barra ma baqa’ ħadd). Iva, nemmen li Alla jħobbna b’imħabba bla tarf! U minn qalbi bi gratitudni kbira lejh toħroġ il-kelma: Grazzi!

M.T.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.