Attività bi tħejjija għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ

Marija qamet u marret tħaffef” (Lq 1, 39)
Hi kienet mara tħares lejn dak li kien għaddej barra t-triq”…
Il-ferħ ta’ tgħanniqa fraterna bejn il-ġnus, tgħanniqa ta’ rikonċiljazzjoni u sliem, tgħanniqa ta’ fraternità ġdida missjunarja.

Is-Sibt u l-Ħadd, 21 u 22 ta’ Lulju, grupp ta’ Żgħażagħ għall-Dinja Magħquda iltaqgħu waħda ta’ l-aħħar qabel imorru għal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ il-Portugal. Xtaqu jitkellmu flimkien, jaraw li ghandhom kollox necessarju u jaghmlu l-prova li jorqdu mal-art gewwa ‘gym’.

F’dan il-weekend kien hemm mumenti profondi ħafna, fejn l-esperjenzi ta’ kullħadd ġew mhejxa flimkien u d-diskussjonijiet fuq bosta temi, ma naqsux. Qalb din id-diverġenza spikkat għaqda tabilħaqq bejn dawn iz-zgħażagħ, tant hu hekk li kulħadd ħass li kien mument mill-isbaħ ta’ ‘bonding’. Kienu propju mudell ta’ pellegrin modern, li bħal Marija, huwa hemm biex imur lil hinn u jaħdem għad -dinja ta madwaru.

Ikkonkludejna dan il-mument, b’messaġġ ta’ Margaret Karram, fejn hi qalet liż-żgħażagħ: “Aħna rridu nkunu miftuħa għal xulxin, li jrid ikollna fiduċja fl-unita’ li tista’ twettaq mirakli; li rridu nkunu miftuħa għas-soċjeta’ li tistenna mingħandna sinjali ta’ tama.”

Jeremy, Marisa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.