Kelma tal-Ħajja

Kelma tal-Ħajja ta’ Ġunju

“Ifirħu, ħabirku għall-perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta’ fehma waħda, żommu s-sliem, u Alla tal-imħabba u s-sliem ikun magħkom” (2 Kor 13, 11). […]